Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προθεσμία άσκησης έφεσης από διάδικο που δεν ήταν παρών στην ποινική δίκη

Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 ΚΠΔ: «Όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα μέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης…».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ρητώς πως ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή σε περίπτωση που δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία αυτής εντός δέκα ημερών από την επίδοσή της. Ο όρος «παρών» στην ως άνω διάταξη υποδηλώνει πραγματική παρουσία ή εκπροσώπηση (βλ. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Λάμπρος Μαργαρίτης, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 2127). Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος αποχωρήσει μετά την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, η προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση και όχι την επίδοση της απόφασης.

Ελευθερία Παναγοπούλου

Ασκούμενη δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί