Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Στην αγωγή διανομής κοινής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα επιμερίζονται σε όλους τους διαδίκους ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας στο διανεμητέο ακίνητο

Τα δικαστικά έξοδα, ως αναγκαία (δικαστική) δαπάνη, προκειμένου για διανομή κοινής περιουσίας, βαρύνει όπως και κάθε άλλη δαπάνη κοινού (βλ. άρθ. 794 ΑΚ) τη διανεμητέα περιουσία, με την πρόδηλη μάλιστα έννοια του καταλογισμού αυτής σε βάρος όλων των διαδίκων και του συμψηφισμού αυτών (δικαστικών εξόδων) μεταξύ των τελευταίων (διαδίκων), ανεξάρτητα αν είναι ενάγοντες ή εναγόμενοι, ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας του καθενός στο επίκοινο αντικείμενο (βλ. Σταυρόπουλου, ΕρμΚΠολΔ κάτω από το άρθρο 178, § 5β, σ. 315, ΑΠ 834/1976 ΝοΒ 25.194, ΑΠ 976/1976 ΝοΒ 25.80, ΑΠ 281/1961,109/1962, 821/1962 ΝοΒ 10.177,647 και 915, ΑΠ 398/1972, 400/1972 ΝοΒ 20. 1154, 1156, ΕφΔωδ 139/2006 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑΘ 2237/2003 ΤΝΠ Νόμος, Εφθεσ 305/2001 ΑρχΝ 2003. 81, ΕφΠειρ 942/2000 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΠειρ 389/1997 Αρμ 1997.1945, ΕφΠειρ 918/1996 ΕλλΔνη 38. 859, ΕφΑΘ 834/1995 ΕλλΔνη 37. 159, ΕφΑΘ 531/1990 ΕλλΔνη 33. 583, ΕφΑΘ 5901/1987 ΕλλΔνη 30. 1358, ΕφΑΘ 10390/1989 ΕλλΔνη 33. 576, ΕφΑΘ 10080/1990 ΕλλΔνη 33. 585, ΕφΑθ 501/2012, ΕλλΔνη 2014, 456= ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί