Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση αναστολής, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και ειδικότερα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 περί δικαστικής εκκαθάρισης εξόδων, όπως αυτό (εδάφιο) προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4236/2014 ορίζεται ότι: 2. Στις αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων για αιτήσεις κάθε φύσης, επιδικάζονται πάντοτε έξοδα και αμοιβή του δικηγόρου του διαδίκου που νίκησε (αρχή της ήττας που ισχύει εν γένει). Στις αποφάσεις που εκδίδονται για αιτήσεις χορήγησης αναστολής ή αναβολής εκτέλεσης ή πλειστηριασμού με καθορισμό δόσεων, οι πρώτες δόσεις πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται για την εξόφληση των δικαστικών εξόδων, δικηγορικών αμοιβών και εξόδων εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος.

Λαμβανομένων των ανωτέρω, το παρεπόμενο αίτημα του αιτούντος αναστολής να καταδικασθεί ο καθ’ ου η αίτηση στη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, απορρίπτεται, ως μη νόμιμο, εφόσον βέβαια αυτός (αιτών) υποβάλει σχετικό αίτημα, κατ’ άρθ. 191 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. σχετική νομολογία ΜΠρΑιγ 495/2011, & ΕιρΛαμ 300/2015, δημ. αμφότερες ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί