Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

Το ορισμένο της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών

Για τη θεμελίωση της σχετικής ένστασης περιέλευσης στην κατάσταση αδυναμίας πληρωμών με δόλο επιβάλλεται από τον πιστωτή να αναφέρει συγκεκριμένες ενέργειες του οφειλέτη με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεων του και τη συνέχιση ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του. Η μη θεμελίωση και απόδειξη της ένστασης αυτής οδηγεί σε απόρριψη του σχετικού ισχυρισμού του πιστωτή (βλ. Βενιέρη – Κατσά, ο.π., σελ. 101, ΕιρΘεσς 5701/2012, ΕιρΘεσς 5697/2012, ΕιρΘεσς 6300,/2012, ΕιρΘηβ 8/2012, ΕιρΙλίου 264/2012, ΕιρΗρακλ 109/2012, Ειρ Ηγουμ 10/2012, ΕιρΛαμ 13/2012, ΕιρΜαραθ 6/2012, ΕιρΒολ 125/2012, ΕιρΚρωπ 516/2012, ΕιρΧαλκ 62/2012, ΕιρΑλεξ 116/2012). Για να είναι ορισμένη επομένως μία τέτοια ένσταση απαιτείται η προβολή περαιτέρω πραγματικών περιστατικών που να θεμελιώνουν τη δόλια συμπεριφορά του δανειολήπτη, όπως είναι η από τον οφειλέτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές (67/2016 ΜΠρΛαμ, 11/2013 ΕιρΓυθείου, ΕιρΘηβ 3/2013-ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΦλωρ 22/2014).

Όπως έχει κριθεί όμως από τη νομολογία μόνη η επίκληση από τον πιστωτή της εκ μέρους του οφειλέτη ανάληψης υπερβολικών οικονομικών υποχρεώσεων, δια του δανεισμού του, έστω και εν γνώσει της αδυναμίας του να τις αποπληρώσει, δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτηση του πραγματικού της ένστασης δόλου, αλλά απαιτείται να αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες του οφειλέτη με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεών του και τη συνέχιση ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του, ενέργειες (βλ. Α. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. β`, σελ. 56-57, με τις εκεί παραπομπές σε αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, 67/2016 ΜΠρΛαμ).

Από τα ως άνω επομένως συνάγεται ότι ο ισχυρισμός της πιστώτριας ότι ο οφειλέτης γνώριζε ότι κατά την ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεών του αδυνατεί να τις εκπληρώσει με βάση τις οικονομικές του δυνάμεις καθιστά την ένσταση της πιστώτριας περί δόλιας περιέλευσής του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών απαράδεκτη ως αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα.

Λένα Πολύζου, δικηγόρος,

Email: info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί