Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ακυρότητα υποσχετικής δικαιοπραξίας διενεργηθείσας από τους γονείς ανηλίκου χωρίς λήψη άδειας από το Δικαστήριο

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1526 Α.Κ, οι γονείς δεν μπορούν χωρίς την άδεια του δικαστηρίου να επιχειρήσουν στο όνομα του τέκνου τις πράξεις που απαγορεύονται και στον επίτροπο ανηλίκου χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Η άδεια του δικαστηρίου δίνεται αν υπάρχει αναπόφευκτη ανάγκη ή προφανής ωφέλεια. Η διάταξη αυτή, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των περιουσιακών συμφερόντων του τέκνου, αποτελεί κανόνα αναγκαστικού δικαίου, του οποίου η εφαρμογή δεν μπορεί να αποκλειστεί με αντίθετη ιδιωτική βούληση (αρθρ. 3 Α.Κ), η δε προβλεπόμενη κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 1528 Α.Κ, είναι η ακυρότητα των πράξεων που επιχειρήθηκαν χωρίς την τήρηση της παραπάνω διατυπώσεως. Οι πράξεις τις οποίες δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι γονείς χωρίς άδεια του Δικαστηρίου απαριθμούνται ρητά με την παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 1624 και 1625 Α.Κ, μεταξύ των οποίων (πράξεων) περιλαμβάνεται η εν όλω ή εν μέρει διάθεση της περιουσίας και η εκποίηση ακινήτου του τέκνου. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια του Δικαστηρίου απαιτείται και για τη σχετική υποσχετική σύμβαση, που αποτελεί στοιχείο του πραγματικού της επιχειρούμενης δικαιοπραξίας, την οποία συνθέτουν οι δηλώσεις βουλήσεως των μερών και η χορηγούσα την άδεια δικαστική απόφαση πρέπει να προηγείται της πράξεως που θα επιχειρηθεί, γι’ αυτό η μετά την επιχείρηση της πράξεως χορήγηση της αδείας δεν θεραπεύει την ακυρότητα της πράξεως σύμφωνα με το άρθρο 1528 Α.Κ, από το οποίο προκύπτει η αναδρομική ανατροπή της πράξεως από το χρονικό σημείο που επιχειρήθηκε. Η θεσπιζόμενη ακυρότητα είναι σχετική, προτεινόμενη μόνον από τον πατέρα, τη μητέρα, το τέκνο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, κατά παντός, η δε καλή πίστη του τρίτου που συναλλάχθηκε με το γονέα δεν προστατεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η επίκληση της ακυρότητας παρίσταται ως καταχρηστική (ΕφΘεσ. 2405/2009, ΕφΘεσ. 2609/2006, 409/2019 ΕφΠάτρας (ΜΟΝ), δημ. Νόμος).

 

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί