Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αυτοκινητικό ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο λόγω αιφνίδιας εισόδου σκύλου. Ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας

Η υπ’ αρ. 23/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θήβας έκανε δεκτή αγωγή που ασκήθηκε για ζημία σε αυτοκίνητο λόγω της αιφνίδιας εισόδου ζώου στην Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Λαμίας, καθώς η εναγόμενη όφειλε να μεριμνά για την ασφαλή, εύρυθμη, ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας επί της ανωτέρω οδού,

να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των χρηστών της σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης της οδού που υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο που έχει κυρωθεί με το Ν. 3555/2007. Το Δικαστήριο, συγκεκριμένα, έκρινε ότι το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα της εναγομένης, τα αρμόδια όργανα της οποίας παρέλειψαν να λάβουν, ως όφειλαν, με βάση την ανωτέρω σύμβαση, τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς, εύρυθμης κα υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των εν γένει χρηστών της ως άνω οδού και για την ομαλή και για την ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε εικοσιτετράωρη βάση και για 365 ημέρες το χρόνο, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, παρότι γνώριζαν και είχαν λάβει γνώση των κινδύνων ανάληψης, δεδομένων και των επιτρεπομένων ορίων ταχύτητας στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο, ευθύνης της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω δικαστική απόφαση, η αμέλειά της συνίσταται στην παράλειψη του να επιθεωρούν επισταμένως, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, τις εκατέρωθεν περιφράξεις της ανωτέρω οδού, με αποτέλεσμα, λόγω ανοίγματος στο υφιστάμενο συρματόπλεγμα της, να εισέλθει επί του οδοστρώματος αυτής σκύλος, επί του οποίου προσέκρουσε το ως άνω όχημα.

 Με την υπ’ αριθμ. 253/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ), ύστερα από άσκηση εφέσεως εκ μέρους της εταιρείας παραχώρησης, κρίθηκε ότι πουθενά στην Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης και του Ελληνικού Δημοσίου, δεν προβλέπεται υποχρέωση της εταιρείας για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος παραμένει ο εκάστοτε Δήμος, ο οποίος μάλιστα συγκροτεί ειδικά συνεργεία περισυλλογής από άτομα τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην αιχμαλωσία των ζώων και κατέχουν ειδικές γνώσεις χειρισμού τους (άρθρο 7 του Ν. 3170/2003). Περαιτέρω κρίθηκε ότι στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία παραχώρησης είχε εγκαταστήσει περίφραξη σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου με ειδικό συρματόπλεγμα και ενδεικνυόμενο για τη χρήση σε αυτοκινητόδρομο, ενώ παράλληλα κρίθηκε ότι στις εισόδους και εξόδους των αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο και ιδίως στους ανισόπεδους κόμβους αυτού δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί περίφραξη. Περαιτέρω, δεδομένου ότι μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα από την είσοδο του σκύλου στον αυτοκινητόδρομο μέχρι την επέλευση του ένδικου ατυχήματος, δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατή, η άμεση γνώση και κινητοποίηση της ομάδας περιπολίας της εταιρίας σου είναι αρμόδια για το Τμήμα Σχηματαρίου – Μαρτίνου, ώστε άμεσα να περισυλλέξει τον αδέσποτο σκύλο. Ούτε άλλωστε ειδοποιήθηκε από οδηγό οχήματος για την είσοδο του ζώου στον αυτοκινητόδρομο. Βάσει των ανωτέρω σκέψεων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θήβας, κρίνοντας κατ’ έφεση, έκανε δεκτή την έφεση της εταιρείας παραχώρησης και εξαφάνισε την πρωτοβάθμια 23/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών.

Μαρία Τζαβέλα

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί