Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

  • Έμμεση ηθική βλάβη

  • Η αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίας του παθόντος προβλέπεται από τον Αστικό μας Κώδικα περιοριστικά (άρθρο 299ΑΚ) και με ιδρυτικούς λόγους ευθύνης αυτούς των άρθρων 59 ΑΚ (προσβολή της προσωπικότητας) και 932 ΑΚ (προσβολή από αδικοπραξία). Στο πλαίσιο του άρθρου 932 ΑΚ, το δικαστήριο δύναται ... [περισσότερα]