Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαφορά αρραβώνα και προκαταβολής

Από τη διάταξη του άρθρου 402 ΑΚ, που ορίζει ότι, αν κατά την κατάρτιση της σύμβασης δόθηκε αρραβώνας, εφόσον δεν ορίστηκε τίποτε άλλο, θεωρείται ότι δόθηκε για την κάλυψη της ζημίας από τη μη εκτέλεση της σύμβασης, προκύπτει σαφώς ότι ο αρραβώνας προϋποθέτει καταρτισμένη σύμβαση και επιβάλλεται να περιβληθεί τον τύπο αυτής, θεωρείται δε ότι δίνεται προς κάλυψη της ζημίας από τη μη εκτέλεση της κυρίας σύμβασης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Έτσι, οι προϋποθέσεις του αρραβώνα είναι: α) ή ύπαρξη έγκυρης κύριας υποχρέωσης, β) σύμβαση για τον αρραβώνα και γ) παροχή του αντικειμένου του αρραβώνα. Ο παρεπόμενος χαρακτήρας του αρραβώνα προς την κυρία ενοχή δεν αναιρεί την απαίτηση για σαφή διάκριση της κυρίας ενοχής από την αρραβωνική σύμβαση, έχει δε ως συνέπεια, αφενός μεν ότι για να είναι έγκυρη η αρραβωνική σύμβαση απαιτείται έγκυρη κυρία σύμβαση και αφετέρου ότι ο αρραβώνας υποβάλλεται στον τύπο που τυχόν προ βλέπεται για την κυρία σύμβαση. Εξάλλου, ο διδόμενος αρραβώνας διαφέρει από την προκαταβολή, την οποία σκοπούσαν τα μέρη κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Την προκαταβολή δίνει ο ένας εκ των συμβαλλομένων προς τον άλλο όχι προς κάλυψη της ζημίας αλλά έναντι της παροχής και σε εγγύηση αυτής (ΑΠ 1500/2008 ΝοΒ 2009.848).

Επομένως, ο αρραβώνας δεν πρέπει να συγχέεται με την προκαταβολή έναντι του τιμήματος, που καταβάλλεται από τον αγοραστή προς μερική εξόφληση της χρηματικής συνήθως υποχρέωσής του προς τον πωλητή, διότι στην περίπτωση της προκαταβολής δεν μπορεί να γίνει λόγος περί εκπτώσεως σύμφωνα με το άρθρο 403 ΑΚ (ΕφΠειρ 472/2011 ΕπισκΕΔ 2012.156, ΕφΠατρ 57/2004 ΑχαΝομ 2005.2, Ταμπάκη σε Γεωργιάδη – Σταθόπουλου ΑΚ, 403 αριθ. 13 -F 20). Ως καθοριστικό στοιχείο για το διαχωρισμό των δύο παροχών αναζητείται η βούληση των συμβαλλόμενων, οπότε και επειδή ο αρραβώνας έχει δυσμενέστερες συνέπειες θα πρέπει να ανιχνεύεται σαφής βούληση κατάρτισης αρραβωνικής σύμβασης, σε περίπτωση δε αμφιβολίας θα πρόκειται για προκαταβολή (ΕφΑθ 4477/1979 ΝοΒ 1980.110, ΕφΘεσ 1005/1975 Αρμ 1976.460, ΠΠΘεσ 33242/1999 Αρμ 2000.1082, Σόντη σε ΕρμΑΚ άρθρο 402 αρ. 30, Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, Αθήνα 1999, σελ. 206 αρ. 13, Βαρελά σε Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 402 αρ.8, 344/2014 ΜονΠρΣπάρτης, αδημ.).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί