Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διόρθωση δικαστικής απόφασης

Κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ, αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι η διόρθωση της απόφασης προϋποθέτει ότι κατά τη σύνταξή της παρεισέφρησαν από παραδρομή σφάλματα, τα οποία οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ ηθελημένου και του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε μαθηματικό υπολογισμό, ή ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδρομή ελλιπώς ή ανακριβώς, ώστε να μην αποδίδεται σε αυτό η διατυπωθείσα στο σκεπτικό βούληση του Δικαστηρίου (βλ. ΑΠ 1400/1980, ΝοΒ 29.691, ΕφΑΘ 8420/1984, Δ 16.141, ΕφΑΘ 1837/1983, Δ 15.599).

Αντικείμενο της διόρθωσης είναι οι παραδρομές του Δικαστηρίου, υπάρχει δε παραδρομή όταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει αυτό το οποίο πράγματι είχε σκεφθεί το Δικαστήριο κατά τη σύνταξή της (βλ. Κ. Μπέη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 315, σελ. 1287 και τις εκεί παραπομπές). Τα ανωτέρω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της απόφασης και των στοιχείων της δίκης, με τα οποία ορίζεται το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα λοιπά δικόγραφα των διαδίκων, σε τρόπο ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία (βλ. Κ. Μπέη, ό.π., σελ. 1287, ΕφΑΘ 8420/1984 ό.π,).

Εξάλλου σε διόρθωση – συμπλήρωση υπόκειται οποιοδήποτε τμήμα της απόφασης, στα προεισαγωγικά, στο σκεπτικό, ακόμη και το διατακτικό αυτής καθώς και τα πρακτικά της δίκης (βλ. ΑΠ 278/1996, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 318 § 1 ΚΠολΔ, σε περίπτωση διόρθωσης απόφασης η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται, αφού κληθούν προ οκτώ ημερών όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση, αν δε, τη διόρθωση προκαλεί το δικαστήριο, η κλήση των διαδίκων γίνεται επιμελεία της γραμματείας του δικαστηρίου. Τέλος, κατά το άρθρο 318 § 2 ΚΠολΔ, αν κατά τη συζήτηση δεν εμφανισθεί κάποιος που κλητεύθηκε νόμιμα, η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, χωρίς να ορίζονται παράβολο και έξοδα ερημοδικίας, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται κατά της απόφασης αυτής ανακοπή ερημοδικίας και αν δεν κλητεύθηκε νόμιμα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάσσει να κλητευθεί (ΠΠΑ 260/2023, αδημ.).

Αγγελική Λιγοψυχάκη, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί