Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλή κοινοχρήστων πολυκατοικίας

Στην περίπτωση οφειλής κοινοχρήστων σε πολυκατοικία, εκτός από τη δυνατότητα διεκδίκησης αυτών με αγωγή, υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 

Για την έκδοση διαταγής πληρωμής λόγω οφειλής κοινοχρήστων, πρέπει ο αιτών να προσκομίσει συγκεκριμένα έγγραφα, άλλως η αίτηση απορρίπτεται.

Είναι νόμιμη η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής αν στηρίζεται στις αποδείξεις κοινοχρήστων, σε συνδυασμό με το απόσπασμα του κανονισμού της πολυκατοικίας, που βεβαιώνει την ποσοστιαία συμμετοχή του υπόχρεου στις δαπάνες αυτές (Μπέης, ΚΠολΔ, άρθρ. 623, 163).

Πιο συγκεκριμένα, με την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής στο Πρωτοδικείο Αθηνών για οφειλή κοινοχρήστων πολυκατοικίας χρειάζεται να επισυναφθούν τα ακόλουθα (βάσει του τοιχοκολλημένου εγγράφου που υπάρχει ανηρτημένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών για το ζήτημα αυτό):

1) Το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για ορισμό διαχειριστή.

2) Το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για την απόφαση κατάθεσης της διαταγής πληρωμής κατά του ιδιοκτήτη που δεν πληρώνει.

3) Τη Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας – Κανονισμό της Πολυκατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων, με τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους.

4) Τις Αποδείξεις, τις οποίες έχει ακόμα στα χέρια του ο διαχειριστής, αφού καθ’ ου ιδιοκτήτης δεν έχει πληρώσει.

5) Τον Τίτλο ιδιοκτησίας του καθ’ ου, με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.

6) Τα Ειδοποιητήρια κοινοχρήστων ή τη συγκεντρωτική κατάσταση των μηνών που δεν έχουν εξοφληθεί.

7) Την Εξώδικη όχληση, που απαιτείται, ως εξωδικαστική προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος του χρέους του απαιτούμενου ποσού.

Στην συνέχεια, για την κατάθεση της αίτησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1) Είναι απαραίτητο η απαίτηση να είναι ληξιπρόθεσμη (βλ. Σταυρόπουλος Ερμ ΚΠολΔ έκδ. 1968 άρθρ. 645 σελ. 882, Σκαλίδης, σελ. 349).

2) Να περάσει η προθεσμία καταβολής των χρημάτων, που δόθηκε μέσω της εξώδικης όχλησης (δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ημερών που ορίζει ο νόμος). Και

3) Τα χιλιοστά του συγκεκριμένου διαμερίσματος, για το οποίο θα εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, τα οποία αναγράφονται στο συνολικό πίνακα κοινοχρήστων, βάσει του οποίου διανέμεται η συνολική μηνιαία καταβολή των εξόδων της πολυκατοικίας σε κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, πρέπει να είναι τα ίδια και στη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι στη διαταγή πληρωμής, πέραν της συγκεκριμένης απαίτησης που υποδηλώνεται από τις χρωστούμενες αποδείξεις των κοινοχρήστων, δίνεται το δικαίωμα, βάσει του καταστατικού της κάθε πολυκατοικίας (αν το περιλαμβάνει σε όρο του), να ζητηθεί ποινική ρήτρα εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του ποσού και πιθανής βλάβης της εύρυθμης λειτουργίας της πολυκατοικίας.

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί