Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εναγωγή εις ολόκληρον αντί διαιρετά σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής του οφειλέτη. Ποια τα αποτελέσματα σε περίπτωση εσφαλμένου αιτητικού

Από τις διατάξεις των άρθρων 1710 και 1813-1822ΑΚ πρκύπτει ότι σε περίπτωση θανάτου του προσώπου, η περιουσία αυτού ως σύνολο (δικαιώματα και υποχρεώσεις) περιέρχεται στους κληρονόμους αυτού, είτε εκ του νόμου είτε εκ διαθήκης. Συνεπώς, εάν ο ευθυνόμενος για αδικοπραξία αποβιώσει, η υποχρέωση προς αποζημίωση μεταβιβάζεται στους καθολικούς διαδόχους αυτού (1710 παρ. 1 ΑΚ) και η αγωγή, η οποία έπρεπε να ασκηθεί κατά αυτού ως υποχρέου, ασκείται κατά των κληρονόμων αυτού (εκ του νόμου ή εκ διαθήκης), οι οποίοι με την αποδοχή της κληρονομίας του υπεισέρχονται στη θέση αυτού και ευθύνονται κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας (άρθρο 1885 ΑΚ) και όχι εις ολόκληρον (άρθρο 926, 927 ΑΚ) [πρβλ. ΑΠ 1567/2004 ΝΟΜΟΣ].

Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 1884 και 1885 ΑΚ προκύπτει ότι, συντρεχόντων περισσοτέρων κληρονόμων, η κληρονομιά καθίσταται κοινή κατά τον λόγο της μερίδας εκάστου απ’ αυτούς και οι απαιτήσεις, καθώς και τα χρέη της κληρονομίας διαιρούνται αυτοδικαίως μεταξύ των συγκληρονόμων ανάλογα με την κληρονομικής του μερίδα, ορίζοντας δε το άρθρο 2026ΑΚ ότι οι αξιώσεις κατά της κληρονομίας ασκούνται κατά του κληρονόμου, πρόδηλη έχει την έννοια ότι η άσκηση αυτή χωρεί κατά την έκταση η οποία αναλογεί στην κληρονομική μερίδα εκάστου συγκληρονόμου [ΑΠ 1455/2014 ΝΟΜΟΣ].

Στην περίπτωση που ο δανειστής στρέφεται κατά των κληρονόμων ως εις ολόκληρον ευθυνομένων, η αγωγή, όπως και η επιταγή προς εκτέλεση, δεν πάσχουν από αοριστία ή ακυρότητα και, άρα, δεν είναι απαράδεκτες από τον μη προσδιορισμό σε αυτές του ποσοστού της κληρονομίας εκάστου, αφού καθαυτό το ποσοστό τούτο, ενόψει του ότι οι κληρονόμοι ενάγονται ως συνοφειλέτες εις ολόκληρον, είναι νομικά ασήμαντο [ΑΠ 390/2000 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 142/1979 σελ. 1100]. Και τούτο διότι το αίτημα αυτό καλύπτει οπωσδήποτε το ποσοστό ευθύνης καθενός που προκύπτει από την κληρονομική του μερίδα, όπως αυτό θα προκύψει από την αποδεικτική διαδικασία [ΕφΛαρ 145/2015 ΝΟΜΟΣ, 2391/2022 ΜονΠρΑθ αδημ.].

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί