Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η παραγραφή στην αναγνωριστική αγωγή και η εξάμηνη προθεσμία επανάσκησής της κατόπιν παραίτησης ή απόρριψης για μη ουσιαστικούς λόγους

Η αναγνωριστική αγωγή με την οποία δεν διώκεται αξίωση, δεν υπόκειται σε παραγραφή αφού, κατ’ άρθρο 247 ΑΚ, η παραγραφή αναφέρεται στις αξιώσεις. Αν όμως παραγράφηκε η αξίωση την οποία πρόκειται να προπαρασκευάσει η αγωγή αυτή, τότε λείπει το απαιτούμενο για την άσκησή της έννομο συμφέρον, ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, και για αυτό είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (ΑΠ369/2015). Εξάλλου, από την ίδια ως άνω διάταξη σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 249, 251, 261 και 263 ΑΚ προκύπτει ότι το δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μία πράξη ή παράλειψη (αξίωση) παραγράφεται και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά οι αξιώσεις παραγράφονται μετά από είκοσι (20) έτη. Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Κάθε παραγραφή που διακόπηκε με την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να μη διακόπηκε, εάν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή, απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους μη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή μέσα σε έξι μήνες από της παραιτήσεως ή απορρίψεως της αγωγής, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή. Με την έκφραση “έγερση και πάλι της αγωγής” νοείται έγερση αγωγής υπό του αυτού ενάγοντος κατά του αυτού εναγομένου, στηριζομένη επί της αυτής ιστορικής και νομικής βάσεως με την προηγούμενη αγωγή (2155/2014 ΑΠ ,1014/2017 ΑΠ).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί