Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ιατρικο δικαιο – Δικαιο υγειας

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικού δικαίου με ιστορικό έντονης δικαστηριακής πρακτικής γύρω από ζητήματα αστικής και ποινικής ευθύνης ιατρών και παραϊατρικού προσωπικού, ανακύπτοντα από αμέλεια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας, που άπτονται του δικαίου της υγείας:
– Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης (malpractice). Συνεργασία με έμπειρη εξειδικευμένη ιατρική ομάδα παρέχουσα τις απαραίτητες γνώσεις επί ιατρικών επιστημονικών θεμάτων, σχετική βιβλιογραφία και ιατρικών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines).
– Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.
– Ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας, ιεράρχηση στην ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεώσεις και ποινές.
– Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.
– Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα άσκησης της ιατρικής πανεπιστημιακών ιατρών, σχέση αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου και Εθνικού Συστήματος Υγείας.
– Ενημέρωση γύρω από το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), της εν γένει διακίνησης γεννητικού υλικού, τον τρόπο λειτουργίας μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την κάλυψη από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των δαπανών εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. και παρένθετης μητρότητας.
– Διοικητικές προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης σχετικά με προαγωγές (εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα), ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιτροπής Ιατρικού Προσωπικού.
– Επαγγελματικό δίκαιο ιατρών, ειδικευομένων και παραϊατρικού προσωπικού – ζητήματα μισθολογίου, εφημεριών, αδειών, μηνιαίων αποζημιώσεων και επιδομάτων, αποσπάσεων και μετακινήσεων, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και καθεστώς εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο, συντάξεις ιατρών.