Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε περίπτωση ύπαρξης εκχώρησης απαίτησης λόγω factoring

Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) είναι, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1905/1990, μία σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως, μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, που είναι είτε τράπεζα, είτε ανώνυμη εταιρεία, και μιας επιχείρησης- εμπορικής εταιρίας ή και φυσικού προσώπου, που ασχολείται κατ’ επάγγελμα κύριο με την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Περιεχόμενο της σύμβασης είναι ότι η εταιρεία factoring (πράκτορας ή factor) αναλαμβάνει να παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της (προμηθευτής), για το διάστημα που συμφωνείται και έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, τη λογιστική και νομική παρακολούθηση, καθώς και την είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων κατά των πελατών της (οφειλέτες) που προέρχονται ιδίως από συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, όχι όμως περιοριστικά. Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του πράκτορα και του προμηθευτή είναι μία «σύμβαση πλαίσιο», με την οποία ελεύθερα στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 361 Α.Κ., καθορίζονται οι όροι συνεργασίας των μερών, όπως το είδος του factoring, το ανώτατο ποσό (πλαφόν) μέχρι το οποίο δέχεται ο πράκτορας να χρηματοδοτήσει τον προμηθευτή, η αμοιβή, καθώς και οι προμήθειες του πράκτορα. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων προϋποθέτει εκχώρηση, η οποία ως σύμβαση διέπεται από τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 455 επ. Α.Κ.), οι οποίες εφαρμόζονται και στη σύμβαση factoring, στο μέτρο που ο Ν. 1905/1990, ως ειδικός νόμος, δεν περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, αν ο οφειλέτης έχει εκχωρήσει την απαίτησή του κατά του τρίτου σε εταιρεία factoring, τότε το κατασχετήριο εις χείρας τρίτου στρέφεται κατά της εταιρείας factoring, εφόσον από τη σύμβαση πρακτορείας προβλέπεται ότι η εταιρεία factoring πρέπει να καταβάλει κάποιο ποσό στον οφειλέτη προκύπτον από τη συμφωνία αυτή. Αυτό έχει πρακτική σημασία στην περίπτωση καταδολιευτικής συμπεριφοράς του οφειλέτη, ο οποίος έχει λαμβάνειν από αντίστοιχα δικούς του οφειλέτες και προκειμένου να αποφύγει την κατάσχεση του χρηματικού ποσού που πρέπει να λάβει από τον τρίτο, υπογράφει με εταιρείες-πράκτορες επιχειρηματικών απαιτήσεων συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων με προεξόφληση.

 

Ευγενία Α. Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί