Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παρεμπίπτουσα κρίση σχετικά με τη νομιμότητα ατομικής διοικητικής πράξης κατά την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπεται ότι: «Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 71 ή σε τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις, αγωγή για αξίωση που θεμελιώνεται στο παράνομο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης δεν είναι απαράδεκτη αν, κατά της πράξης ή της παράλειψης αυτής, δεν ασκήθηκε το από τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα. Στην περίπτωση αυτήν, κατά την εκδίκαση της αγωγής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 80.» Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 71 ή σε τυχόν άλλες ειδικές διατάξεις, αν η αξίωση θεμελιώνεται στο παράνομο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης, το δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχει Δεδικασμένο, κρίνει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξης ή της παράλειψης αυτής.»

Η προαναφερόμενη νομοθετική διάταξη εισάγει εξαίρεση από τον ευθύ έλεγχο νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων και εισάγει τη δυνατότητα του διοικητικού δικαστή  κατά της κρίση επί αγωγής να ελέγχει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, εφόσον δεν υφίσταται δεδικασμένο. Δεν υφίσταται δεδικασμένο διότι ο διοικούμενος δεν έχει προσβάλλει τη διοικητική πράξη με το κατάλληλο ένδικο βοήθημα, όπως η προσφυγή. Γενικότερα, εάν παρέλθει η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής, δύναται να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης και να επιδιωχθεί όχι η ακύρωση της πράξης, αλλά η χρηματική ικανοποίηση της αξίωσης του διοικουμένου. Μέσω της αγωγής ασκείται η αξίωση προς αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες των διοικητικών οργάνων. Δηλαδή, η αγωγή για αξίωση που θεμελιώνεται στο παράνομο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παραλείψεως δεν είναι απαράδεκτη, αν κατά της πράξεως ή παραλείψεως αυτής δεν ασκήθηκε το από τις κείμενες διατάξεις προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της αγωγής, εφ’ όσον δεν υπάρχει δεδικασμένο, κρίνει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξεως ή της παραλείψεως. Η αγωγή είναι μεν κύριο, αυτοτελές ένδικο βοήθημα, δεν είναι όμως αποκλειστικό.[1]

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Η αγωγή στη διοικητική δικονομία, Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης, Εκδόσεις Π. Ν Σάκκουλας, Δίκαιο και Οικονομία, σελ.39

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί