Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παθητική νομιμοποίηση ψιλού κυρίου και επικαρπωτή για αξιώσεις κοινοχρήστων

Στην περίπτωση που σε μία οριζόντια ιδιοκτησία υπάρχει ψιλός κύριος και επικαρπωτής, τίθεται το ερώτημα αν για αξιώσεις που απορρέουν από κοινόχρηστες δαπάνες νομιμοποιείται παθητικά ο ψιλός κύριος ή ο επικαρπωτής.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου με αριθμό 8/2002 όπου διατυπώθηκε εναργώς ότι «Κάθε ιδιοκτήτης, όταν προσβάλλονται οι εξουσίες του, οι οποίες απορρέουν είτε από τη χωριστή κυριότητά του επί του ορόφου ή διαμερίσματος είτε από τη συγκυριότητά του επί των κοινών μερών της οικοδομής, δικαιούται να αξιώνει την άρση της προσβολής. Εξάλλου, κατά το άρθρο 1173 ΑΚ “σε κάθε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος του επικαρπωτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας”. Ο επικαρπωτής έχει επομένως,κατά το άρθρο 1173 ΑΚ, τα ίδια δικαιώματα και τις αυτές αγωγές από την οροφοκτησία που έχει ο κύριος ορόφου ή διαμερίσματος, εφόσον προσβάλλεται το δικαίωμά του. Η διάταξη του άρθρου 17 αριθ. 2 ΚΠολΔ και οι διατάξεις του ν.3741/1929, όταν χρησιμοποιούν τους όρους “ιδιοκτήτες” ή “συνιδιοκτήτες”, αναφέρονται στη συνήθη περίπτωση κατά την οποία η ψιλή κυριότητα είναι ενωμένη με την επικαρπία. Στις διατάξεις όμως αυτές περιλαμβάνεται και ο επικαρπωτής, του οποίου το δικαίωμα είναι εμπράγματο, όμοιας δε έκτασης κατά το περιεχόμενο προς εκείνο του ιδιοκτήτη (ΑΚ 1142), αφού η διάταξη του άρθρου 1173 ΑΚ αναγνωρίζει στον επικαρπωτή διαμερίσματος ή ορόφου τα δικαιώματα και τις ενοχικής φύσεως αξιώσεις εκ της οροφοκτησίας. Νομιμοποιείται άρα και αυτός να ενάγει και να ενάγεται στις κατά το άρθρο 17 παρ. 2 ΚΠολΔ διαφορές».

Το ίδιο επαναλαμβάνει και η με αριθμό 746/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, συγκεκριμένα «…στις διαφορές συνιδιοκτητών νομιμοποιούνται ενεργητικά και παθητικά και οι επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Ολ.ΑΠ 8/2002), ενόψει άλλωστε του ότι με τη διάταξη του άρθρου 1173 του Α.Κ. επί προσβολής του δικαιώματος του επικαρπωτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας».

Ωστόσο, ως προς το ερώτημα αν μπορούν να εναχθούν αναγκαστικά και οι δύο ταυτόχρονα, δηλαδή αν εφαρμόζεται αναγκαστική νομιμοποίηση του ψιλού κυρίου και επικαρπωτή, η απόφαση του Αρείου Πάγου με αριθμό 8/2002 αποφάνθηκε αρνητικά, ήτοι: «Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή δεν δημιουργεί προβλήματα ως προς τη νομιμοποίηση του ψιλού κυρίου και τη δικονομική του θέση σε σχέση προς τον επικαρπωτή, διότι κατά την άσκηση των εκ του ν. 3741/1929 αξιώσεων δεν υφίσταται μεταξύ αυτών δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας υπό την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 περίπτ. γ` του ΚΠολΔ»

(Ομοίως τάσσεται και ο Κώστας Μπέης στη Δίκη, Ιούνιος 2002, Νομιμοποίηση του επικαρπωτή διαμερίσματος, μόνος του, και δίχως την υποχρεωτική σύμπραξη του ψιλού κυρίου, ν’ ασκήσει αγωγή εναντίον του ιδιοκτήτη άλλου διαμερίσματος από την έννομη σχέση της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας)

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί