Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΑΚΑΣ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M.)
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Leiden University της Ολλανδίας (Advanced LL.M.)
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Τομείς εξειδίκευσης: Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
E-mail: andreas@efotopoulou.gr