Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Νομικής

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Τομείς εξειδίκευσης: Αστικό δίκαιο

e-mail: angelikiligo@efotopoulou.gr