Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Νομικής
Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου
Ξένες γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τομείς εξειδίκευσης: Ιατρικό δίκαιο, Εταιρείες & Επιχειρήσεις, Ενέργεια, Εμπράγματο δίκαιο

e-mail: evgenia@efotopoulou.gr