Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΣ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Τομείς Εξειδίκευσης: Ποινικό δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Δίκαιο εμπορικών εταιρειών

e-mail: giannis@efotopoulou.gr