Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Νομικής

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο

E-mail: lambrini@efotopoulou.gr