Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Περιβαλλον και Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας

Αναλαμβάνουμε πλήρη νομική υποστήριξη και ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με μεγάλη εμπειρία ειδικά στον τομέα των φωτοβολταϊκών σταθμών. Η πολυπλοκότητα των ερωτημάτων που γεννώνται γύρω από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία για το δίκαιο της ενέργειας απαιτεί απαντήσεις που προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση και συνεχή παρακολούθηση όχι μόνο της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και της πρακτικής που εφαρμόζεται για την έκδοση των αδειών και την υλοποίηση των έργων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Παρέχουμε νομικές συμβουλές όχι μόνο κατά το στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου αίτησης προς αδειοδότηση, ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της ΔΕΗ ή του αρμόδιου Διαχειριστή, αλλά και σε κάθε επιπλοκή που ανακύπτει κατά τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Άμεσα συνδυαζόμενη με την υλοποίηση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και νευραλγικής σημασίας για το δίκαιο Περιβάλλοντος είναι η νομοθεσία περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, αποτελούμενη κι αυτή με τη σειρά της από πληθώρα νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που απαιτούν συνθετική χρήση. Στον αντίποδα βρίσκεται η σύνταξη υπομνημάτων ενώπιον της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων για την άρση του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασικής, την οποία επίσης αναλαμβάνουμε. Επιπλέον, ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής πιστοποίησης και συσχέτισης περιβάλλοντος με εσωτερική αγορά διεκδικούν ολοένα και περισσότερο χώρο στο νομικό – πολιτικό γίγνεσθαι λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που αποκτά η ανησυχητικά αυξανόμενη οικολογική καταστροφή.