Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Συμμετοχή κατά μεγάλο ποσοστό δημοσίου υπαλλήλου σε ανώνυμη εταιρεία

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. – Υ.Κ.) «1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων. […] 3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγό του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι επιτρέπεται η απόκτηση από δημόσιο υπάλληλο μετοχών ΑΕ που δεν υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Είναι δηλαδή κατ’ αρχήν επιτρεπτή η συμμετοχή του σε ΑΕ, καθώς και σε γενικές συνελεύσεις αυτής.

Διαφορετική όμως είναι η περίπτωση όταν κατέχει τόσο μεγάλο αριθμό μετοχών, ώστε να επηρεάζει κατ’ ουσία τη διοίκηση της ΑΕ, καίτοι τυπικά δεν μετέχει στη διοίκησή της. Στην περίπτωση αυτή είναι αναπόφευκτη η ανάμιξη του μετόχου υπαλλήλου σε θέματα καθαρώς διοίκησης της ΑΕ, οπότε πλέον πρέπει να ισχύσει η διάταξη που απαγορεύει τη συμμετοχή του υπαλλήλου στη διοίκηση ΑΕ εκτός αν του χορηγηθεί άδεια (άρθρο 21 παρ. 2 ΥΚ, βλ. και ΓνΣΔΔ, 481/1986, 97). Διότι αλλιώς πρόκειται για έμμεση παράβαση ή καταστρατήγηση του νόμου (Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα – ΕρμΥΚ, Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης, Γ΄ έκδοση, Α΄ τόμος, 2007, σελ. 371-372).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί