Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τυχερά παίγνια και αναζήτηση καταβληθέντων ποσών

Κατά τη διάταξη του άρθρου 844 ΑΚ «Από παίγνιο ή από στοίχημα δεν γεννιέται απαίτηση. Το ίδιο ισχύει και για την αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση τέτοιας οφειλής, ή για την έκδοση συναλλαγματικής, ή άλλου χρεωστικού ομολόγου για το σκοπό αυτό». Ενώ κατά το άρθρο 845 ΑΚ «Τα χρέη από παίγνιο ή από στοίχημα που καταβλήθηκαν εκούσια και χωρίς δόλο ή άλλο τέχνασμα εκείνου που κέρδισε, δεν αναζητούνται». Το τελευταίο άρθρο καθιερώνει την μη αναζήτηση των εκούσια καταβληθέντων χρεών από παίγνιο ή στοίχημα, καθιερώνει ατελή ενοχή (Παύλος Χρ. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο ειδικό μέρος, δεύτερος τόμος, πρώτος ημιτόμος, τέταρτη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα 1998, σελ. 147).

Προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης είναι 1) χρέος από έγκυρη σύμβαση παιγνίου ή στοιχήματος 2) καταβολή 3) εκούσια καταβολή 4) η καταβολή να έγινε από το οφειλέτη χωρίς δόλο ή τέχνασμα ή στοίχημα. Απαιτείται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων, δηλαδή η έλλειψη μιας προϋπόθεσης συνεπάγεται αναζήτηση των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις του ΑΚ 904 επ.

Ως προς την προϋπόθεση για την εγκυρότητα της σύμβασης, υπάρχει ακυρότητα εφόσον μεταξύ άλλων υπάρχει έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας. (Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόμος Γ’ Ημιτόμος Γ’ Ειδικό Ενοχικό Άρθρα 741-946, σελ. 526, 527). Επίσης ως προς την προϋπόθεση της εκούσιας καταβολής αυτός που κατέβαλε πρέπει να γνωρίζει ότι το χρέος είναι από παίγνιο ή στοίχημα, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και δε συντρέχει ο δόλος του άρθρου 845 ή σωματική βία, απάτη ή απειλή. Δεν υπάρχει συνεπώς, εκούσια καταβολή κατά την έννοια του νόμου, αν η καταβολή έγινε από δικαιοπρακτικά ανίκανο (Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόμος Γ’ Ημιτόμος Γ’ Ειδικό Ενοχικό Άρθρα 741-946, σελ. 528).

Χριστίνα Ρήγα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί