Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τηλεπικοινωνιες και διαδικτυο

Το διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σύστημα υπολογιστών στον κόσμο και έχει καταφέρει να επηρεάσει την καθημερινότητά μας, την παραγωγική διαδικασία, όλη τη συναλλακτική μας συμπεριφορά. Παρόλο που νόμος για το διαδίκτυο δεν υπάρχει, ο κυβερνοχώρος ρυθμίζεται από συνδυασμό διατάξεων και ως εκ τούτου απαιτείται σφαιρική γνώση του δικαιϊκού συστήματος. Άμεση σχέση με το δίκαιο των τεχνολογιών της πληροφορικής είναι και το δίκαιο των τηλεπικοινωνιών, το οποίο ρυθμίζεται από διατάξεις εξειδικευμένες, μη δυνάμενες να αποκοπούν από τεχνικές γνώσεις. Έχουμε αναλάβει και με αξιοπιστία διεκπεραιώσει:
– Σχέδια πολιτικής ασφαλείας ενώπιον της ΑΔΑΕ, γνωστοποιήσεις προς την ΕΕΤΤ, καταχωρήσεις και εκχωρήσεις ονομάτων χώρου (domain names), ζητήματα προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, συγγραφή όρων χρήσεως ιστοσελίδων, συμβάσεις διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
– Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεων δεδομένων, προστασία περιουσιακού δικαιώματος στο διαδίκτυο, προστασία από παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο, κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων, προσδιορισμός ευθύνης μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών, πραγματικά ελαττώματα από φιλοξενία (hosting), ζητήματα απορρέοντα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ζητήματα ηλεκτρονικής υπογραφής και ηλεκτρονικών εγγράφων.
– Συμβάσεις μεταφοράς αριθμοδοτικών πόρων, συμβάσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.