Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Άδειες λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού με παρένθετη μητέρα

Στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου περί της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει ανακύψει πληθώρα πρακτικών ζητημάτων που δημιουργούν και σκέψεις σχετικά με την πλήρη εξομοίωση της μητέρας που απέκτησε ένα τέκνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με τη μητέρα που έχει γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό.

Ένα από τα ζητήματα που γεννώνται αφορά το δικαίωμα αδειών τόσο της παρένθετης όσο και της νόμιμης μητέρας, αν δηλαδή τόσο η παρένθετη όσο και η νόμιμη μητέρα δικαιούνται τόσες μέρες άδειας, σαν να ελάμβανε χώρα τοκετός υπό φυσιολογικές συνθήκες. Επ’ αυτού έχει αποφανθεί το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 361/2009 γνωμοδότησή: «Κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) δημόσια υπάλληλος δικαιούται λόγω της εγκυμοσύνης της, της κυοφορίας, του τοκετού και της λοχείας της την προβλεπόμενη από το άρθρο 52 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Δεν δικαιούται όμως και την προβλεπόμενη από το άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα μείωση του χρόνου εργασίας ή εννεάμηνη άδεια με αποδοχές του γονέα υπαλλήλου, αφού δεν βαρύνεται με την ανατροφή του τέκνου. Περαιτέρω, η νόμιμη μητέρα δημόσια υπάλληλος δικαιούται τη μείωση του ωραρίου ή την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές προκειμένου να διευκολυνθεί η ανατροφή του τέκνου. Επί του ζητήματος αν η νόμιμη μητέρα δημόσια υπάλληλος δικαιούται τμήμα της άδειας μητρότητας και συγκεκριμένα άδεια τριών (3) μηνών μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας […] το Γ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία ότι η νόμιμη μητέρα δημόσια υπάλληλος δικαιούται τμήμα της άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και συγκεκριμένα άδεια τριών (3) μηνών μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας».

Επί του ανωτέρω ζητήματος έχει εκδοθεί και η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/1667/οικ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία υιοθετεί την ανωτέρω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ορίζει ρητά: «α) η παρένθετη μητέρα (φέρουσα ή κυοφόρος) δημόσιος υπάλληλος δικαιούται την προβλεπόμενη από το άρθρο 52 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Δε δικαιούται, όμως, και την προβλεπόμενη από το άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα μείωση του χρόνου εργασίας ή την εννεάμηνη άδει α με αποδοχές.

β) η νόμιμη μητέρα δημόσιος υπάλληλος δικαιούται τμήμα της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υπαλληλικού Κώδικα άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας. Επίσης, δικαιούται τη διευκόλυνση του άρθρου 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι τη μείωση του χρόνου εργασίας κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών, ή εναλλακτικά την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή του παιδιού».

 

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί