Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ισόβια πρόσοδος (ΑΚ 840-843)

Φύση-Διάρκεια-Συνέπειες θανάτου Υπόχρεου/Δικαιούχου

Η ισόβια πρόσοδος είναι ενοχικό δικαίωμα με αντικείμενο τις περιοδικές παροχές (σε δόσεις) από τον υπόχρεο στον δικαιούχο της προσόδου, οι οποίες συνίστανται είτε σε χρήματα είτε σε άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Συνομολογείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο για όλη την διάρκεια της ζωής είτε του υπόχρεου είτε του δικαιούχου είτε ενός τρίτου συμβαλλομένου. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, η ισόβια πρόσοδος παύει αυτοδικαίως να ισχύει και οι κληρονόμοι του δεν υποχρεούνται σε παροχή, ενώ σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι του μπορούν να αξιώσουν την εξακολούθηση της προσόδου μόνο αν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά στο συμβόλαιο.

Η υπαναχώρηση του δικαιούχου της ισόβιας προσόδου δεν γίνεται δεκτή ενώ ο οφειλέτης της προσόδου σε περίπτωση αδυναμίας παροχής ή υπερημερίας του, ευθύνεται για κάθε πταίσμα στην περίπτωση που υπάρχει ισόβια πρόσοδος από επαχθή αιτία (ΑΚ 330), ενώ όταν υπάρχει ισόβια πρόσοδος από χαριστική αιτία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια (ΑΚ 499 παρ. 1).

Ο δικαιούχος της προσόδου μπορεί να την εκχωρήσει μόνο αν αυτό ορίστηκε στην συμβολαιογραφική πράξη, ενώ στην περίπτωση της σύστασης προσόδου από χαριστική αιτία, ο υπόχρεος μπορεί να ορίσει ότι αυτή είναι ακατάσχετη.

 

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί