Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων – Νομοθετικό πλαίσιο και διαδικασία για αλλαγή κυρίου ονόματος

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 782 του ΚπολΔ, «όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με το σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του εισαγγελέα από το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξίαρχου ο οποίος θα συντάξει την σχετική ληξιαρχική πράξη».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και για την διόρθωση ληξιαρχικής πράξης».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων, «μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, ένεκα νομιμοποίησης, αναγνώρισης, αποκήρυξης, αμφισβήτησής, προσβολής της πατρότητας, υιοθεσίας τέκνου και λύσης υιοθεσίας, διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλλου, καταχωρίζονται στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου αυτές οι μεταβολές έλαβαν χώρα». Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «Υπόχρεος προς δήλωση είναι ο διά αιτήσεως ή διά άλλης πράξεώς του προκαλέσας τη μεταβολή, ως και εκείνος του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση».

Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 90 του β.δ. της 5/8.10.1949, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 «περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου», με το οποίο είναι δυνατή η αλλαγή του επωνύμου διά της διοικητικής οδού, 25 παρ. 2 του ν.δ. 610/70, με το οποίο επιτρεπτή είναι η προσθήκη και άλλου κυρίου ονόματος στον κατά τις διατάξεις στον κατά τις διατάξεις του τελευταίου νομοθετικού διατάγματος υιοθετούμενο και 13 παρ. 1 του ν.δ. 344/1976, με το οποίο απαιτείται δικαστική απόφαση για διόρθωση οποιασδήποτε ληξιαρχικής πράξης, προκύπτει ότι ο νομοθέτης δέχτηκε παρεκκλίσεις από την αρχή για το σταθερό και αμετάβλητο του ονόματος.

Η σχετική αίτηση εισάγεται να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (739 και επ. του ΚπολΔ) και πρέπει να έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 του ΚπολΔ, σχετικά με την κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης με τη σημείωση για τον προσδιορισμό της δικασίμου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της περιφέρειας του Δικαστηρίου.

Η σχετική με την μεταβολή του ονόματος δικαστική κρίση είναι δεσμευτική για τα διοικητικά όργανα, τα οποία δεν μπορούν είτε αμέσως, είτε εμμέσως, να αποκλίνουν από την αρχή αυτή κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων, που σχετίζονται με την μεταβολή αυτή.

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί