Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νομικό πρόσωπο ως φορέας ηθικής βλάβης

Eπί αδικοπραξίας στρεφόμενης κατά εταιρείας δεν νομιμοποιούνται να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης οι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι, διότι αμέσως ζημιωθείς είναι το νομικό πρόσωπο.

Τα ομόρρυθμα ή ετερόρρυθμα μέλη της εταιρείας, κατά της οποίας τελείται το αδίκημα, δεν νομιμοποιούνται ενεργητικώς να επιδιώξουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τόσο στην περίπτωση που η αξίωση αυτών στρέφεται κατά τρίτων, ασχέτων προς την εταιρεία προσώπων, όσο και στην περίπτωση που η αξίωση στρέφεται κατ’ άλλων μελών της εταιρείας πράξεως, διότι σε κάθε περίπτωση, το νομικό πρόσωπο της εταιρείας είναι το υποστάν άμεση βλάβη από την αδικοπραξία (Στυλιανός Πατεράκης, Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 2001, σελ. 287-288). Επίσης, επί παρανόμου προσβολής της προσωπικότητας Ο.Ε. οι εταίροι ως εμμέσως ζημιούμενοι δεν δικαιούνται να απαιτήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (Στυλιανός Πατεράκης, ό.π., σελ. 231). Επίσης, κατά Βαθρακοκοίλη (ΕρΝομΑΚ, τόμος Γ΄, ημίτομος Γ΄, 2006, σελ. 919) «Επί εταιρείας με νομική προσωπικότητα αυτός που ζημιώθηκε άμεσα είναι η εταιρεία όχι οι εταίροι», και βέβαια «η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ανήκει μόνο σε εκείνον που την έχει υποστεί άμεσα, από την αδικοπραξία […]. Η ανωτέρω θεωρία στηρίζεται από σωρεία νομολογίας τόσο πολιτικών όσο και ποινικών δικαστηρίων: 20/2007 ΠΠρΗρακλ., 2584/2005 ΔΠρΑθ, 1/1991 ΑΠ, 678/1989 ΑΠ, 821/1989 ΑΠ, 1/1994 ΑΠ, 462/1997 ΑΠ, 1171/1991 ΑΠ, 2190/1992 ΑΠ, 462/1997 ΑΠ, 1542/1987 ΑΠ, 225/1987 ΑΠ.

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί