Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Συντηρητική απόδειξη με σκοπό τη συντήρηση αποδεικτικού μέσου που κινδυνεύει να απωλεσθεί

             Συντηρητική απόδειξη είναι η απόδειξη που διατάσσεται και διεξάγεται πριν από την έναρξη της κύριας δίκης προς το σκοπό συντήρησης κάποιου αποδεικτικού μέσου.

Αποβλέπει στη διασφάλιση κάποιου αποδεικτικού μέσου, το οποίο κινδυνεύει, για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή ακόμα και από υπαιτιότητα του αιτούντος διαδίκου, να χαθεί έως την εξέτασή του μετά την έναρξη των αποδείξεων της κύριας δίκης (π.χ. λόγω βαρειάς νόσου μάρτυρα ή επιστράτευσης, ταξιδιού στο εξωτερικό ή επικείμενης σοβαρής χειρουργικής επέμβασης). Αντικείμενο της αίτησης για συντηρητική απόδειξη και της σχετικής απόφασης είναι η διεξαγωγή της απόδειξης που ζητείται πριν από το νόμιμο χρόνο και όχι η υποχρέωση του καθ’ ου η αίτηση να ανεχθεί ή να υποχρεωθεί να συμπράξει στην διεξαγωγή της, γι’ αυτό άλλωστε και το αίτημα για απειλή χρηματικής ποινής απορρίπτεται σχεδόν πάντα, αφού δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση λήψης του μέτρου αυτού.

Η συντηρητική απόδειξη, παρ’ ότι η σχετική αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (349 παρ. 1 εδαφ. β’ του ΚΠολΔ), δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο, καθόσον αυτή αποβλέπει στην προληπτική συντήρηση του αποδεικτικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί στην διαγνωστική δίκη και όχι στην διασφάλιση της αξίωσης, η οποία θα αποτελεί το αντικείμενο της διαγνωστικής δίκης.

Προϋποθέσεις συντηρητικής απόδειξης είναι: α) Η ύπαρξη σχετικής συμφωνίας των διαδίκων ή β) η ύπαρξη κινδύνου απώλειας αποδεικτικού μέσου ή γ) η ύπαρξη κινδύνου να καταστεί δύσκολη η χρήση αποδεικτικού μέσου ή δ) η ανάγκη διαπίστωσης της υφιστάμενης κατάστασης πράγματος ή έργου, για την οποία, όπως προκύπτει και από την διατύπωση της σχετικής διάταξης, δεν απαιτείται η συνδρομή του στοιχείου του κινδύνου.

Η αίτηση για συντηρητική απόδειξη πρέπει να αναφέρει ακριβώς το περιεχόμενο του ισχυρισμού, δηλαδή τα πραγματικά γεγονότα για τα οποία θα ληφθεί απόδειξη και τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την συντηρητική απόδειξη, δηλαδή την συμφωνία ή τον κίνδυνο.

Εάν το δικαστήριο επιτρέψει την συντηρητική απόδειξη ορίζει με την απόφασή του τα πραγματικά γεγονότα για τα οποία θα διεξαχθεί, τα αποδεικτικά μέσα και τον χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί και, αν κρίνει ότι η κλήτευση του αντιδίκου είναι δυνατή, ορίζει και την προθεσμία της. Ο καθορισμός των πραγματικών γεγονότων για τα οποία θα διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη είναι δεσμευτικός, γι’ αυτό και ο αντίδικος του αιτούντος δεν έχει την δυνατότητα ανταπόδειξης με κανένα αποδεικτικό μέσο ή για άλλα πραγματικά γεγονότα, εκτός εάν αυτά συντρέχουν και ως προς αυτόν οι προϋποθέσεις της συντηρητικής απόδειξης και υποβάλει ανταίτηση, η οποία θα συνεκδικαστεί με την αίτηση.

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος

E-mail: info@efotopoulou.gr

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί