Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αλλαγή από 1/9/21 του τρόπου διενέργειας επίσημων μεταφράσεων από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών

Από 1/9/2021 αλλάζει το σύστημα επίσημης μετάφρασης από το Υπουργείο Εξωτερικών, που γινόταν μέχρι σήμερα από τη μεταφραστική υπηρεσία στην Αρίωνος 10 στην Αθήνα (Μοναστηράκι). Πλέον, βάσει του νόμου 4781/2021, ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει μεταφραστή από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» στο οποίο περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές μεταφράζουν επίσημα, από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενοι:

• δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες
• αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης «APOSTILLE», στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση αυτή
• σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είτε φέρουν θεώρηση από την  Προξενική Αρχή της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου, είτε φέρουν θεώρηση από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα με επικύρωση από το αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνο από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή.

Η επίσημη μετάφραση των ιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται όταν αυτά φέρουν επικύρωση ή θεώρηση. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δύνανται να μεταφράζουν και ανεπικύρωτα ή αθεώρητα ή ανυπόγραφα ή μηχανογραφημένα ιδιωτικά έγγραφα, η μετάφραση των οποίων δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση.

Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με την κατάταξη  του  άρθρου 148 του ν. 4781/2021, έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 092.1/ΑΣ 4151 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών (Β΄3903).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τους Πιστοποιημένους Μεταφραστές.

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί