Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αναγκαστική εκτέλεση – Απόφαση  προσωρινώς  εκτελεστή – Πότε είναι  εκτελεστός  τίτλος και για τους τόκους της επιδικασθείσης απαιτήσεως

Η προσωρινά εκτελεστή απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό για κάθε παρεπόμενη απαίτηση, όπως είναι οι τόκοι, εφόσον κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το ποσό που επιδικάστηκε, γιατί αν κηρύχθηκε για μέρος μόνον αυτού, τότε η απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό μόνο για το ποσό αυτό, όχι όμως και για τους τόκους του, για τους οποίους τίτλος εκτελεστός θα υπάρξει μετά την τελεσιδικία της αποφάσεως μαζί με την υπόλοιπη απαίτηση, η οποία επιδικάσθηκε και για την οποία η απόφαση δεν έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή (ΜονΠρΑθ 1003/1975 Αρμ 29.885).

Έτσι, υπό το φως των ανωτέρω σκέψεων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθμ. 2904/1988 απόφασή του, εδέχθη σχετικώς τα εξής: «Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής τους, ότι ο καθ` ου κοινοποίησε σ’ αυτούς αντίγραφο του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση της υπ` αριθ. 1975/1988 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτικής διαδικασίας), που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το επιδικαζόμενο ποσό. Ότι με την παραπάνω επιταγή ο καθ’ ου τους επιτάσσει να καταβάλουν, πλην της επιδικαζόμενης κύριας απαίτησης (των 814.219 δρχ.), και τόκους επί του κεφαλαίου αυτού συνολικού ποσού 610.281 δρχ. Εν όψει αυτού, ζητεί την ακύρωση της παραπάνω επιταγής, ως προς το κονδύλιο αυτό, ισχυριζόμενος ότι η παρεπόμενη αυτή απαίτηση δεν υπόκειται σε προσωρινή εκτέλεση. Ο λόγος, όμως, αυτής της ανακοπής είναι μη νόμιμος και πρέπει ν’ απορριφθεί, γιατί η παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το επιδικαζόμενο ποσό και, συνεπώς αυτή, ενόψει των όσων εκτέθηκαν παραπάνω, αποτελεί τίτλο εκτελεστό και για κάθε παρεπόμενη απαίτηση, όπως είναι οι παραπάνω επιτασσόμενοι τόκοι».

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί