Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεων (ΦΕΚ 470Β΄/28-02-2012)

Στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 13 επ.) του νόμου 3889/2010 προβλέφθηκε η επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών.

 

Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών χαρτών ορίστηκε ότι θα λαμβάνεται η παλαιότερη και πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία, ενώ η αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση και διόρθωση των δασικών χαρτών, την παραλαβή, καταχώριση, επεξεργασία και προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων ορίστηκε η Διεύθυνση Δασών της περιφέρειας στο νομό, εκτός από τις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, που αρμόδια υπηρεσία είναι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ιδιαίτερη κατηγορία στο νόμο είναι οι λεγόμενοι οικισμοί «στερούμενοι νόμιμης έγκρισης» του άρθρου 24 του νόμου. Πρόκειται για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές και συγχρόνως περιλαμβάνονται: α. εντός οικισμών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979, της 2.3-13.3.1981, ή της 24.43.5.1985 αλλά σύμφωνα με άλλες διατάξεις, ή β. εντός των ορίων σχεδίων πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο. Οι περιοχές αυτές επισημαίνονται με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση. Για τις περιοχές αυτές, μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, αναστέλλεται επί δύο (2) έτη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και η έκδοση ή η αναθεώρηση οικοδομικών αδειών.

Για τις ανωτέρω περιοχές συντάσσεται με μέριμνα του οικείου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ έκθεση, το αργότερο εντός 9 μηνών από την τελευταία ανάρτηση του δασικού χάρτη, όπου καταγράφονται αναλυτικά: α) οι υφιστάμενες χρήσεις, β) ο χρόνος μεταβολής της δασικής μορφής και γ) αν η μεταβολή της δασικής μορφής επήλθε δυνάμει διοικητικών πράξεων που δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί. Για να συνταχθεί αυτή η έκθεση, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στον οικείο Δήμο, το αργότερο μέσα σε 3 μήνες από την τελευταία ανάρτηση του δασικού χάρτη, αποδεικτικά έγγραφα για τα ανωτέρω τρία στοιχεία.

Με τη υπ’ αριθμ. 165387/410 υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 470Β/28-02-2012) ορίστηκε η διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αιτίας μεταβολής δασικής μορφής των ανωτέρω εκτάσεων, δηλαδή εκτάσεων εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης. Σε ομιλία του ο Δήμαρχος Πεντέλης στις 8 Απριλίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης ανακοίνωσε ότι καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να αρχίσουν να συλλέγουν τα στοιχεία που αναγράφονται στο άνω ΦΕΚ (470Β/28-02-2012) μέχρι την έκδοση υπουργικής απόφασης που προεκλογικά θα προσπαθήσει να επιτύχει, ώστε μόλις εκδοθεί, να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής αποδεικτικών εγγράφων και να συνταχθεί η έκθεση που ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3889/2010.

 

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί