Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αξίωση του μισθωτή για επιστροφή της εγγυοδοσίας καθίσταται ληξιπρόθεσμη μόνο κατά τη λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού. Μη νόμιμη η ένσταση συμψηφισμού με οφειλόμενα μισθώματα

Αναφορικά με το χρηματικό ποσό που δίνεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης και αποκαλείται στις συναλλαγές «εγγύηση» διέπεται ως προς τη λειτουργία του και ιδίως την τύχη του από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων (άρθρο 361 ΑΚ), είναι δε δυνατόν να δοθεί για εξασφάλιση του μισθώματος ή ως αρραβώνας (επιβεβαιωτικός ή για κάλυψη ζημίας από μη εκπλήρωση της σύμβασης κλπ), είτε ως ποινική ρήτρα, είτε ως συμβατική εγγυοδοσία. Συνήθως δίνεται ως εγγυοδοσία και αποτελεί ειδικότερα προκαταβολή (άρθρο 416 ΑΚ) του ίδιου του (ενδεχόμενου) οφειλέτη μισθωτή έναντι μελλοντικού χρέους του που θα παραμείνει τυχόν ανεξόφλητο, οπότε και θα καταλογιστεί σ’ αυτό το ποσό της εγγυοδοσίας ΑΠ 394/2007, ΕλλΔ/νη 49.1059, ΑΠ 1473/2004, ΕλλΔ/νη 46.811). Μετά τη λήξη της μίσθωσης η εγγυοδοσία μπορεί να προτείνεται σε συμψηφισμό απαιτήσεων του εκμισθωτή ακόμη και από μισθώματα (ΕφΑΘ 6017/2000, ΕλλΔ/νη 42.221,1. Κατρά, Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, έκδ. 2009, σ. 147, 149). Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον μισθωτή μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του έναντι του εκμισθωτή. Πριν από τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή, η αξίωση του τελευταίου για επιστροφή της εγγυοδοσίας δεν είναι ληξιπρόθεσμη και συνεπώς δεν μπορεί να προταθεί σε συμψηφισμό (άρθρο 440 ΑΚ) έναντι αξιώσεων του εκμισθωτή π.χ. για οφειλόμενα μισθώματα κ.λπ. (ΑΠ 236/2010 Αρμ 2010.1841, ΕφΑθ 45/2019 δημοσ. Νόμος, ΕφΑθ 5199/2011, ΕλλΔ/νη 2012/833 με τις εκεί παραπομπές  σεΑΠ 585/1997, ΕλλΔ/νη 39.115, ΕφΑθ 6329/2003, ΕλλΔ/νη 45. 582, ΕφΑθ 1791/2000, ΕλλΔ/νη 41,837,1. Κατρά, ό.π., σ. 149]. Συνεπώς, η αξίωση του μισθωτή για απόδοση της εγγυοδοσίας, γίνεται ληξιπρόθεσμη, με τη λήξη της μισθώσεως και επιστρέφεται αν ο εκμισθωτής δεν έχει απαιτήσεις για μισθώματα ή αποζημίωση για ζημίες στο μίσθιο και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά (βλΑΠ 236/2010, ΑΠ 585/1997, ΕΑ 2428/2012, ΕΑ 4543/2009, ΕΑ 6382/2009, ΕΑ 6744/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί