Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Άρθρο 1532 παρ. 3 ΑΚ: η αρμοδιότητα του Εισαγγελέως να διατάζει εκείνος πρόσφορα μέτρα για την προστασία του παιδιού, εφόσον  επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τελευταίου – Τι συμβαίνει στην περίπτωση που παρέλθει η προβλεπόμενη εκ του ανωτέρω άρθρου προθεσμία των 30 ημερών από την έκδοσης της εισαγγελική διάταξης, χωρίς να κατατεθεί σχετική αίτηση του Εισαγγελέως στο αρμόδιο προς τούτο Δικαστήριο

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1532 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 2447/1996 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3346/2005 προβλέπονται τα εξής: «1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 2. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή, ακόμη, και την επιμέλεια του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο και 3. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου και επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή για την προστασία της ψυχικής υγείας του τέκνου, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο του, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών».

Πέρα, λοιπόν, από την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου και ειδικά για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, στην τρίτη (3η) παράγραφο του άρθ. 1532 ΑΚ, καθιερώνεται και η αρμοδιότητα του Εισαγγελέως να διατάζει εκείνος πρόσφορα μέτρα για την προστασία του παιδιού, με την προϋπόθεση να επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ή την ψυχική υγεία του τελευταίου. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα μέτρα που ορίζονται στην εισαγγελική διάταξη ισχύουν μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο ο Εισαγγελέας απευθύνεται εντός τριάντα (30) ημερών.

Με τη ρύθμιση αυτή, καθιερώνεται μία ιδιαιτέρως σύντομη διαδικασία, στο μέτρο που ο Εισαγγελέας είναι αυτός που πληροφορείται γρηγορότερα το πρόβλημα του παιδιού και διαπιστώνει την αναγκαιότητα της άμεσης επέμβασης. Όπως άλλωστε και το δικαστήριο στην εκουσία δικαιοδοσία ή τα ασφαλιστικά μέτρα, έτσι και ο Εισαγγελέας μπορεί, έχοντας τη δυνατότητα να διεξαγάγει και ο ίδιος έρευνα και να αντλήσει γνώση της υπόθεσης από οποιαδήποτε πηγή, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ειδικό προς τούτο αίτημα, απομακρύνοντας τον ανήλικο από το επικίνδυνο περιβάλλον και αναθέτοντας τη φροντίδα του σε τρίτο ή σε ίδρυμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Εισαγγελέας λειτουργεί με τη γενική ιδιότητά του ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή, ασκώντας αστικής φύσεως προσωρινή αρμοδιότητα, την οποία του δίνει ο νόμος.

Με την πάροδο, δε, των τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της διάταξης του Εισαγγελέως, η τελευταία «αποδυναμώνεται», αν στο μεταξύ ο Εισαγγελέας δεν έχει απευθυνθεί στο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 1532 παρ. 3 ΑΚ. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή η διάταξη του Εισαγγελέως και τα διατασσόμενα με αυτήν προσωρινά μέτρα απλώς παύουν να ισχύουν.

Μολαταύτα, από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται αλλά ούτε κι ερμηνευτικά μπορεί να συναχθεί ότι το Δικαστήριο που θα επιληφθεί της ασκηθείσας, μετά το πέρας της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εισαγγελικής διατάξεως, αίτησης του Εισαγγελέως, δέον όπως προβεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της. Το πέρας των τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εισαγγελικής διατάξεως χωρίς να έχει στο μεταξύ κατατεθεί σχετική αίτηση του Εισαγγελέως στο αρμόδιο προς τούτο Δικαστήριο κατ’ άρθ. 1532 παρ. 3 ΑΚ, σηματοδοτεί απλώς την παύση ισχύος της διατάξεως και δίνει τη δυνατότητα στον έχοντα προς τούτο έννομο συμφέρον να ανατρέψει τα αποτελέσματά της, εν προκειμένω δηλαδή, δίδει τη δυνατότητα στο γονέα να αιτηθεί την ανάκτηση της επιμέλειας/ γονικής μέριμνας του ανηλίκου, την οποία και απώλεσε δια της ως άνω διατάξεως του Εισαγγελέως, η οποία δεν είναι πλέον ενεργός.

Η ως άνω τριακονθήμερη προθεσμία αφορά, λοιπόν, στον χρόνο ισχύος του προσωρινού μέτρου που διατάχθηκε με την εισαγγελική διάταξη και όχι το παραδεκτό της συναφούς με αυτήν αίτησης την οποία, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, άσκησε ο Εισαγγελικός Λειτουργός, λαμβανομένου υπόψη, σε κάθε περίπτωση, ότι η κατ’ άρθρο 1532 παρ. 3 ΑΚ έκδοση της εισαγγελικής διάταξης, δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας (ΑΠ 1011/2020, απόφαση από υπόθεση του γραφείου μας, χειρισμός υπόθεσης δικηγόρος Αγγελική Πολυδώρου, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ).

 

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί