Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Χωρίς προηγούμενη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης η καταβολή δαπάνης συντήρησης από ιδιοκτήτη προς αποτροπή άμεσου κινδύνου καταστροφής ή βλάβης των κοινών μερών και εγκαταστάσεων

Κατά το άρθρο 5 εδ. β΄και γ΄του ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους”, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρο 54 Εισ.Ν. Α.Κ.), κοινά βάρη, στα οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνιδιοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και επισκευή των κοινών μερών του ακινήτου που ανήκουν στην συγκυριότητα όλων. Ως δαπάνες συντηρήσεως θεωρείται κάθε δαπάνη αναγκαία κατά την κοινή πείρα προς αποφυγή βλάβης ή χειροτερεύσεως του πράγματος και διατηρήσεώς του καταλλήλου προς εκπλήρωση του σκοπού του (βλ. Κωνσταντοπούλου, Οροφοκτησία σελ. 281, Τσετσέκου, Διηρημένη ιδιοκτησία, έκδ. 1972, σελ. δαπάνη αναγκαία προς διόρθωση βλάβης, φθοράς ή χειροτερεύσεως του πράγματος, συνεπεία της συνήθους χρήσεως ή της παρόδου του χρόνου ή εξ άλλης αιτίας (βλ. Εφ.Αθ. 5736/1996 Ελλ.Δνη 38.1918, Εφ.Αθ.84/1993 Επ. Δ.Πολ. 12.35, Εφ.Αθ. 11364/1991 Επ.Δ.Πολ. 1993,36). Οι ανωτέρω δαπάνες, στις οποίες ο ιδιοκτήτης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι υποχρεωμένος να συμβάλλει κατά το ποσοστό συμμετοχής της ιδιοκτησίας του σ` αυτές, μπορούν να γίνουν από έναν ή περισσότερους συνιδιοκτήτες και χωρίς ακόμη απόφαση της γενικής συνέλευσης, όταν είναι αναγκαίες για την διατήρηση της κοινής οικοδομής κατάλληλης προς εκπλήρωση του προορισμού της και προς αποτροπή αμέσου κινδύνου καταστροφής ή βλάβης των κοινών μερών και εγκαταστάσεών της (βλ. Εφ.Αθ. 5736/ 1996 ο.π.). Η αξίωση του συγκυρίου – κοινωνού κατά των λοιπών συγκυρίων να απαιτήσει τις δαπάνες που κατέβαλε για το κοινό πράγμα, εφόσον αυτές έγιναν με τις προϋποθέσεις του άρθρου 788 παρ.2 ΑΚ (επικείμενος κίνδυνος βλάβης του κοινού) θεμελιώνεται στις προαναφερόμενες διατάξεις της οροφοκτησίας και αυτές του άρθρου 794 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στην οροφοκτησία (βλ. Π. Κωνσταντοπούλου, ό.π., σελ. 280, Καυκά Ενοχ. Δίκ., άρθρο 794 ΑΚ, Εφ.Αθ. 5736/ 1996 ό.π., Εφ.Θεσ. 1359/1984 Επ.Δ.Πολ. 1985,88). Εξάλλου, ο κοινωνός, έναντι του οποίου προβάλλεται απαίτηση για δαπάνες, έχει την από το άρθρο 792 παρ. 1 ΑΚ ένσταση, ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν για δυσανάλογα δαπανηρή προσθήκη στο κοινό αντικείμενο και, εφόσον έγιναν χωρίς την συναίνεσή του, δεν τον βαρύνουν (βλ. ΑΠ 239/2002 Ελλ.Δνη 44, ΑΠ 976/1995 ΝοΒ 45.1115). Δυσανάλογα δαπανηρή προσθήκη είναι η ποσοτική μεταβολή, ήτοι κάθε επαύξηση με προσθήκη, σύμφωνα με την φύση και τον προορισμό του κοινού αντικειμένου, της οποίας όμως το κόστος είναι δυσανάλογο, σε σχέση με την αξία εκείνου. Το δυσανάλογο της προσθήκης, η οποία πάντως δεν πρέπει να μεταβάλει την μορφή, την φύση και τον οικονομικό προορισμό του κοινού αντικειμένου, κρίνεται σε συσχετισμό με την αξία του (βλ. ΑΠ 976/1995 ό.π.) ΕφΠατρ 247/2004

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί