Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δαπάνες επισκευής/αντικατάστασης ανελκυστήρα και δαπάνες λειτουργίας και τακτικής συντήρησης αυτού. Διαχωρισμός όσον αφορά τις δαπάνες.

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 29089/1977 έγγραφο του Εισηγητή Διευθυντή Τεχν. Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1296Β/1977), προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε δαπάνη συντήρησης, αντικατάστασης, επισκευής κ.λπ. της εγκατάστασης αυτής και των μηχανημάτων της (εκτός απο την τακτική περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας (περιλαμβανομένων και των διαμερισμάτων του ισογείου) ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτού σε σχέση με το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων όλης της πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται και η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών).

Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα, δηλαδή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή του ως και της δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεώς του, θα γίνεται -σύμφωνα πάντα με το ως άνω έγγραφο- με βάση του συντελεστές του κατωτέρω πίνακα. 

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε όροφο:

1) Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος) Συντελ. 0,30, (περίπωση μη βατού δώματος, Συντελ. 0,00)

2) 1ος όροφος Συντελ. 1,00

3) 2ος όροφος Συντελ. 1,10

4) 3ος όροφος Συντελ. 1,20 κ.ο.κ.

Εν συνεχεία το έγγραφο αναλύει: “Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου. Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρος και έτσι βρίσκεται η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε όροφο. Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου”.

Στη συνέχεια του εγγράφου γίνεται ανάλυση παραδειγμάτων αναφορικά με την κατανομή δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα σε κάθε διαμέρισμα. Αξιοπρόσεκτο ωστόσο είναι ότι άλλος είναι ο τρόπος χρέωσης των δαπανών του ανελκυστήρα όσον αφορά τα έξοδα επισκευής/αντικατάστασης ανελκυστήρα (για τα οποία πληρώνει και το ισόγειο) και άλλος ο τρόπος χρέωσης όσον αφορά την τακτική συντήρηση και λειτουργία και συνεπώς είναι πιθανόν να μην είναι τα ίδια χιλιοστά που αφορούν τα έξοδα ανελκυστήρα όσον αφορά αυτές τις δύο κατηγορίες.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί