Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Διεκδικητική αγωγή επί ακινήτου – Στοιχεία του ορισμένου στην περίπτωση που αυτή θεμελιώνεται σε παράγωγη κτήση της κυριότητος του επιδίκου, όπως είναι η κτήση κυριότητας του υπερθεματιστή δυνάμει πλειστηριασμού και κατακύρωσης

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ. 1 περ. α΄, β΄ ΚΠολΔ και 1094 ΑΚ, κατά τις οποίες ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής, είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικουμένου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Αν η διεκδικητική αγωγή θεμελιώνεται σε παράγωγη κτήση της κυριότητος του επιδίκου, όπως είναι η κτήση κυριότητας του υπερθεματιστή δυνάμει πλειστηριασμού και κατακύρωσης, αρκεί να αναφέρεται ότι εκδόθηκε από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης που μεταγράφηκε νόμιμα καθώς και ότι καθ’ ου η εκτέλεση ήταν κύριος του πλειστηριασθέντος ακινήτου. Ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος απέκτησε την κυριότητα δεν είναι κατ’ αρχήν απαραίτητος. Αν, όμως, ο εναγόμενος με τις προτάσεις του ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, αμφισβητήσει ειδικώς την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, ο τελευταίος υποχρεούται με τις προτάσεις της ίδιας συζήτησης ή με την προσθήκη των προτάσεών του, εφόσον δεν το έχει πράξει καθ’ υποφορά με την αγωγή, συμπληρώνοντας παραδεκτά αυτή να καθορίσει με σαφή έκθεση των γεγονότων τον τρόπο κτήσης της κυριότητας από τον άμεσο δικαιοπάροχό του και αν είναι ανάγκη, σε περίπτωση, δηλαδή, διαδοχικών συμβάσεων, να καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας και των απωτέρων δικαιοπαρόχων του, φθάνοντας μέχρι πρωτοτύπου τρόπου κτήσης της κυριότητας, δυναμένου να αντιταχθεί κατά των τρίτων, όπως είναι η έκτακτη χρησικτησία. Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν καθορίσει τον τρόπο κτήσης της κυριότητας από τον ή τους δικαιοπαρόχους του, η αγωγή καθίσταται αόριστη[1].

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

[1] βλ. ΑΠ 710/2015 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί