Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δυνατότητα ματαίωσης της δίκης και  μετά τη συζήτηση της υπόθεσης είτε για λόγους μη νόμιμης παράστασης είτε μέσω δήλωσης παραιτήσεως 

Κατά το άρθρο 260 παρ. 1 ΚΠολΔ “αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται”. Αν η μη εμφάνιση ή η μη προσήκουσα εμφάνιση των διαδίκων διαπιστωθεί μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη, η ματαίωση της συζήτησης κηρύσσεται με δικαστική απόφαση. Εξάλλου κατά την περίπτωση που οι διάδικοι, οι οποίοι παραστάθηκαν νομίμως κατά τη συζήτηση της αγωγής, προβούν μεταγενεστέρως [και προ της έκδοσης αποφάσεως] σε δήλωση προς το Δικαστήριο ότι επιθυμούν να μην εκδοθεί απόφαση για την υπόθεση, ήτοι να ματαιωθεί, η δήλωση τους αυτή ενέχει δήλωση παραιτήσεως τους από την επίσπευση της συζήτησης και ανάκλησης της παραστάσεως τους, η οποία από απόψεως των συνεπειών της, θεωρείται ότι δεν έγινε [επιχείρημα και από το άρθρο 295 του ΚΠολΔ], με αποτέλεσμα να θεωρείται αναδρομικά ματαιωμένη η συζήτηση της υποθέσεως, κατά το άρθρο 260 του ΚΠολΔ [βλ. σχετ. Μιχ. Μαργαρίτη “Ερμηνεία ΚΠολΔ”, άρθρο 260, αριθμ 3, ΕφΑθ 8862/2000, ΕλλΔνη 43 (2002). 846, ΕφΑθ 9289/1992, Αρμ 47. 156, ΕφΔωδ 284/2004 δημοσιευμένη στην ΤΝΠ ” ΝΟΜΟΣ”, Εφθεσ/κης 934/1985, Αρμ 40. 228, ΠΠΑΘ 114/2010, ΠΠΑΘ 1043/2010 ΜΠΑθ 6883/2013 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ”, 121/2017 ΜΠΤρικάλων].

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί