Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δυνατότητα παράκαμψης του εκούσιου πλειστηριασμού από τους κοινωνούς μετά τη δίκη περί διανομής λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα της απόφασης

Σύμφωνα με το άρθρο 484 παρ. 1 , προϋπόθεση για να διατάξει το δικαστήριο την πώληση του επικοίνου με πλειστηριασμό είναι το ανέφικτο ή το ασύμφορο της αυτούσιας διανομής. Υλοποιείται έτσι η γενική κατεύθυνση του ΚΠολΔ να προτάσσει την αυτούσια διανομή, καθιστώντας τον πλειστηριασμό την εξαίρεση. Αυτό που γίνεται παγίως δεκτό είναι ότι ο εκούσιος πλειστηριασμός συνιστά πώληση του ιδιωτικού δικαίου, που αποσκοπεί όχι στην ικανοποίηση των δανειστών αλλά κατά κανόνα στο συμφέρον του κυρίου του πράγματος. Για την επίτευξη δε του στόχου αυτού, διενεργείται υπό την εποπτεία της δημόσιας αρχή και περιβάλλεται με τις εγγυήσεις δημοσιότητας, ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό πλειστηρίασμα.

Σημαντική παράμετρος ωστόσο που πρέπει να έχουν υπ’όψιν τους οι διάδικοι στη δίκη περί διανομής είναι ότι ακριβώς επειδή ο εκούσιος πλειστηριασμός δεν στηρίζεται στην υλική και νομική δέσμευση του αντικειμένου, αυτοί ως κοινωνοί, μπορούν και μετά την τελεσιδικία της απόφασης διανομής, να παρακάμψουν τον πλειστηριασμό αποφασίζοντας είτε την εκποίηση του επικοίνου με βάση τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, είτε ακόμα και την επανασύσταση της κοινωνίας (Δικαστική Διανομή, Λήδα Θ. Πίψου, σελ. 385-386, 393).

Κατά τον ΚΠολΔ η περί διανομής απόφαση δεν είναι καταδικαστική, δηλ. απονεμητική του προϋπάρχοντος  δικαιώματος,  αλλά  δημιουργική  ή διαπλαστική  νέου,  διότι  αφενός  καταλύει την μεταξύ των διαδίκων κοινωνία και αφετέρου στο μέχρι τούδε υφιστάμενο από την  κοινωνία δικαίωμα  κάθε  κοινωνού υποκαθιστά μια νέα μορφή εντελώς διαφορετική, ενδεχομένως δε  πλάθει  και  προσκυρώνει  τώρα  το  πρώτον  κυριότητα αποκλειστική  επί  του  όλου  ή  μέρους  του κοινού πράγματος υπέρ του κοινωνού (Μπαλή, Εμπρ. Δικ. παρ. 119 σελ. 279, Καυκά, Ενοχ. Δικ.  έκδ. Ε` υπ’ αρθρ. 798-799 παρ. 2, ΑΠ 606/1973 ΝοΒ 22.29). Άλλο βέβαια είναι το  ζήτημα  ότι  μπορούν  όλοι  οι  κοινωνοί από κοινού να συμφωνήσουν εγγράφως σε περίπτωση που έχει κριθεί  ανέφικτη  η  διανομή  και  έχει διαταχθεί  πλειστηριασμός  του  ακινήτου  να μην εκτελεστεί η απόφαση, οπότε επακολουθεί η εκποίηση κατά τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου  ή επανασύσταση  της  κοινωνίας  (Μπέη,  Διαδ. Μον. Πρωτ. σελ. 199, ΕφΑθ 3503/1990).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί