Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ευθύνη ιδιοκτήτη καφετέριας για πλαστογραφία βιβλιαρίου υγείας από εργαζομένους

Στην περίπτωση που κατά τα άρθρα 216 παρ. 1 και 13 στ. γ), κάποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει άλλον για γεγονός που θα έχει έννομες συνέπειες, τότε διώκεται ποινικά κατά τα άρθρα ως άνω.

Οι εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να εφοδιαστούν με ατομικά βιβλιάρια υγείας αφού πρώτα υποβληθούν στις αναγκαίες υγειονομικές εξετάσεις ούτως ώστε να πιστοποιηθεί το γεγονός ότι είναι υγιή άτομα.

Στην περίπτωση που για να εφοδιαστούν με τα απαιτούμενα αυτά βιβλιάρια, εργαζόμενοι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος προέβησαν σε κατάρτιση και χρήση πλαστών βιβλιαρίων, τότε για την πράξη αυτή ευθύνονται αποκλειστικώς οι ίδιοι και δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως άμεσος συνεργός και ο υπεύθυνος/νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματός αυτού εάν αυτός δεν είχε καμία συμμετοχή και δεν γνώριζε το γεγονός αυτό της πλαστογραφίας και της χρήσης πλαστών εγγράφων, όταν δηλαδή ελλείπει ο δόλος εκ μέρους του (ΑΠ 2462/2008). Κι αυτό διότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει πως για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της χρήσεως πλαστού εγγράφου από τρίτο απαιτείται αντικειμενικά μεν η ύπαρξη πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και η χρήση αυτού από τον τρίτο, υποκειμενικά δε δόλος που ενέχει τη γνώση του δράστη για την πλαστότητα του εγγράφου και το σκοπό να παραπλανήσει άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.

Έμη Ζαΐμη

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί