Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εκδίκαση έφεσης κατά απόφασης που εκδόθηκε ερήμην τινός των διαδίκων

Το άρθρο 528 ΚΠολΔ ρυθμίζει την άσκηση έφεσης από το διάδικο που δικάστηκε ερήμην. Σε συμφωνία με το δικαίωμα της πραγματικής ακρόασης του εκκαλούντος, του δίνεται η δυνατότητα μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης και των πρόσθετων λόγων να προβάλει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς που θα μπορούσε να έχει προβάλει στον πρώτο βαθμό. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 527 ΚΠολΔ, παρά μόνο αν ο εκκαλών είχε ήδη καταθέσει προτάσεις στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που τον δίκασε ερήμην. Σημειώνεται ωστόσο ότι αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο παρά την απουσία του εναγομένου απέρριψε την αγωγή ως νόμω αβάσιμη, ο εφεσίβλητος εναγόμενος μπορεί να προτείνει νέους ισχυρισμούς απεριόριστα ως άμυνα κατά της έφεσης κατά το άρθρο 527 άρ. 1 ΚΠολΔ. Δικαίωμα πρότασης όλων των πραγματικών ισχυρισμών που θα μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως αναγνωρίζεται και στον εκκαλούντα που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό ερήμην, επειδή δεν κατέβαλε δικαστικό ένσημο. Καθώς αναφέρεται στο εδάφιο α΄ του άρθρου 528 και επαναλαμβάνεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3994/2011, η διάταξη εφαρμόζεται επί όλων των αποφάσεων που εκδόθηκαν είτε κατά την τακτική είτε κατά τις ειδικές διαδικασίες (Απαλλαγάκη, Ερμηνεία κατ’ άρθρο ΚΠολΔ, 2016, τόμος 1, σελ. 1327 επ.). Να σημειωθεί ότι ο εφεσίβλητος δεν έχει το δικαίωμα προβολής όλων των ισχυρισμών που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως, εφόσον παρέλειψε πρωτοδίκως να τους προτείνει (Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση κατ’ άρθρο, Οι τροποποιήσεις του ν. 3994/2011, τόμος Θ΄ Συμπληρωματικός, 2011, σελ. 368).

Στην κατ’ έφεση δίκη η προφορική συζήτηση της υπόθεσης είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ. 2 ΚΠολΔ, ως ισχύει σήμερα. Στο άρθρο αυτό (524 παρ. 2) προβλέπεται ότι οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι το αργότερο κατά την έναρξη της συζήτησης να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Έχει κριθεί ότι η προφορική συζήτηση στο εφετείο στην περίπτωση του άρθρου 528 ΚΠολΔ επιβάλλεται για την ισότητα των όπλων και από την αρχή της δίκαιης δίκης κατά το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (ΕφΑθ 123/2011, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) και δεν αντίκειται στο δικαίωμα ακρόασης, παροχής έννομης προστασίας και ευχερούς πρόσβασης στα δικαστήρια (Απαλλαγάκη, ό.π. σελ. 1328). Το παράδοξο, όμως, είναι ότι η προφορικότητα της διαδικασίας στην περίπτωση της κατ’ έφεση δίκης μετά από ερήμην πρωτόδικη απόφαση διατηρείται και στην περίπτωση της νέας τακτικής διαδικασίας, όπου η διαδικασία στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είναι έγγραφη. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος διάδικος, αν ήθελε υποχρεωτικά να εξετάσει μάρτυρα στο ακροατήριο, να ερημοδικαστεί στον πρώτο βαθμό με σκοπό να ασκήσει έφεση και να έχει την ευκαιρία της προφορικής διαδικασίας, όπως υπήρχε κατά το παλαιό καθεστώς πριν την εισαγωγή της νέας τακτικής διαδικασίας.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί