Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επώνυμο μετά τον γάμο συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια

Σύμφωνα με το από 6/11/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) -Α.Π. 62404/Σ.15377, οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων, στο πλέγμα των οποίων ανήκει και το επώνυμο αυτών μετά το γάμο τους, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα. Εφόσον δεν υφίσταται κοινή ιθαγένεια μεταξύ των συζύγων, το δίκαιο που θα ρυθμίσει τις σχέσεις τους και κατ’ επέκταση το επώνυμό τους μετά τον γάμο είναι αυτό του τόπου της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους, εφόσον υφίσταται τέτοια.

Σε περίπτωση που η κοινή τους διαμονή είναι στην αλλοδαπή, τότε το επώνυμο των συζύγων θα ρυθμιστεί από το αλλοδαπό δίκαιο, εάν όμως η συνήθης κοινή διαμονή είναι στην Ελλάδα, τότε το επώνυμο θα ρυθμιστεί από το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο επώνυμο μετά την τέλεση του γάμου.

Επισημαίνει το ίδιο ως άνω έγγραφο ότι τα ενδεχόμενα αυτά εξετάζονται από την υπηρεσία του Δημοτολογίου του Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο/η Έλληνας/-ιδα σύζυγος, προκειμένου να προβεί στη δημοτολογική τακτοποίηση των συζύγων σε κοινή οικογενειακή μερίδα και όχι από τον ληξίαρχο που συνέταξε την ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου. Τούτο επειδή η ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου υποχρεωτικά αναγράφει τα στοιχεία των συζύγων που είχαν πριν την τέλεση του γάμου και όχι ποιο επώνυμο θα φέρουν αυτοί μετά την τέλεση του γάμου τους.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί