Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αίτηση αναίρεσης απορριπτικής δευτεροβάθμιας απόφασης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος. Ποια σφάλματα μπορούν να προταθούν

Το άρθρο 553 παρ. 1, ΚΠολΔ ορίζει, ότι αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά των οριστικών αποφάσεων, που δεν  μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνο τη δίκη για την αγωγή ή ανταγωγή. Εξάλλου η παρ. 2 του άρθ. 654 Κ.Πολ.Δ. αναφέρει, ότι τα άρθρα 226, 649 παρ. 1, 650, 651 και 653 εφαρμόζονται και στην κατ’ έφεση δίκη. Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι  εναντίον της απορρίπτουσας την έφεση, λόγω ερημοδικίας  του εκκαλούντος, αποφάσεως επιτρέπεται ανακοπή  ερημοδικίας υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου  653 Κ.Πολ.Δ. Η απόρριψη της εφέσεως, λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ’ ουσία και όχι κατά  τύπους. Επομένως αν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως απορριφθεί, λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως  είναι μόνο η απόφαση του εφετείου, στην οποία ενσωματώνεται η πρωτόδικη. Τυχόν σφάλματα της  πρωτόδικης αποφάσεως, αφού επικυρώνεται από το εφετείο, μπορούν να προταθούν με την αίτηση αναιρέσεως  ως σφάλματα της δευτεροβάθμιας αποφάσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους, που προβάλλονται  παραδεκτώς (Ολ. ΑΠ 40/1996, 1534 Ολ. ΑΠ 16/1990). Τέλος   η απόφαση του Εφετείου, που απορρίπτει την έφεση ερήμην του εκκαλούντος, καθίσταται τελεσίδικη μετά την επίδοσή της και την πάροδο της προθεσμίας ανακοπής. Η τελεσιδικία πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεως της αναιρέσεως και όχι της συζητήσεως. Η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως αν δεν συνομολογείται ή δεν αποδεικνύεται η τελεσιδικία (με την προσκομιδή αποδεικτικών επιδόσεως, παραιτήσεως από την ανακοπή ερημοδικία) (ΑΠ 645/2002).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί