Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αλλαγή του διαχειριστή σε Ε.Π.Ε. παράγει έννομα αποτελέσματα όχι από τη δημόσια καταχώρισή της στο σχετικό Φ.Ε.Κ. ΑΕ & Ε.Π.Ε, αλλά από τη (προγενέστερη της καταχώρισης στο Φ.Ε.Κ.) σύναψη του σχετικού τροποποιητικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (ΕφΑθ 1134/2015, δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ=Αρμ 2015,1727=Αρμ 2016, 681)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 Ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», η απόφαση της ΕΠΕ για το διορισμό των διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, δηλαδή καταχωρίζεται στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το κύρος, όμως, της αποφάσεως περί διορισμού διαχειριστών δεν εξαρτάται από την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων δημοσιότητας, διότι αυτές δεν αποτελούν συστατικό τύπο (ad solemnitatem) αλλά έχουν απλώς βεβαιωτικό-δηλωτικό χαρακτήρα (ad probationem).

Περαιτέρω, ορίζεται μεν στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, ότι κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 και ότι πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα, πλην όμως, η διάταξη αυτή δεν εννοεί ως τροποποιήσεις και εκείνες, οι οποίες αναφέρονται σε συμφωνίες, που περιλήφθηκαν μεν στο έγγραφο της εταιρικής συμβάσεως αλλά δεν αφορούν τις σχέσεις των εταίρων μετά της εταιρίας και, ως εκ τούτου, δεν χρειαζόταν να περιληφθούν στο καταστατικό, κατά το άρθρο 6 του άνω νόμου, για να έχουν κύρος. Επομένως, η μεταβολή της εταιρικής διαχειρίσεως δεν απαιτείται, για το έγκυρο αυτής, να υποβληθεί στις ανωτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας, έστω και αν τα σχετικά θέματα ρυθμίστηκαν με το καταστατικό, διότι αυτά δεν ανάγονται στο, κατά το άρθρο 6 του προαναφερόμενού νόμου, υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού. (ΑΠ 1395/2013 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 3727/95 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 9968/1983 ΕλΔνη 25/718, ΕφΠατρ 1284/1990 ΕλΔνη 1994/162, πρβλ Γνωμ.ΝΣΚ 355/2009, ΝΟΜΟΣ, Ν.Ρόκα, Εμπορικές Εταιρίες, 1983, σ. 259, Κ. Λυμπερόπουλου, Η νομική θέση των διαχειριστών της ΕΠΕ, ΕλΔνη 1992/713, Σπ. Μπούζουλα, Το δίκαιο της ΕΠΕ, υπό άρθρ. 17 αρ. 26 επ., σελ. 306).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί