Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η ανάθεση της επιμέλειας στη δικαστική συμπαράσταση

Σύμφωνα με το άρθρο 1680 του Αστικού Κώδικα «Το δικαστήριο μπορεί να αναθέτει στον δικαστικό συμπαραστάτη εν όλω ή εν μέρει και την επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου. Κατά την άσκηση της επιμέλειας, ο δικαστικός συμπαραστάτης οφείλει να εξασφαλίζει στον συμπαραστατούμενο τη δυνατότητα να διαμορφώνει μόνος του τις προσωπικές του σχέσεις, εφόσον του το επιτρέπει η κατάστασή του».

Βάσει αυτής της ρύθμισης η ανάθεση της επιμέλειας του συμπαραστατουμένου στο δικαστικό συμπαραστάτη είναι δυνητική και συνεπώς μόνο τότε έχει την επιμέλειά του ο δικαστικός συμπαραστάτης όταν ανατίθεται σ’ αυτόν από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη δικαστική συμπαράσταση ή με μεταγενέστερη. Αν δεν ανατίθεται ρητά στο δικαστικό συμπαραστάτη η επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου, αυτός μόνος του έχει την επιμέλεια αυτή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, καθόσον στο νόμο δεν γίνεται διάκριση. [Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, κατ’ άρθρο, Τόμος Ε’ Οικογενειακό Δίκαιο, Άρθρα 1346-1694, Αθήνα 2004, σελ. 1314, 1414. – ΠΠΑ 2883/2011]

Η δυνατότητα πάντως του δικαστηρίου να αναθέτει στο δικαστικό συμπαραστάτη, ολικά ή μερικά, και την επιμέλεια του προσώπου του συμπαραστατουμένου, για λόγους σεβασμού τα προσωπικότητας του τελευταίου θα πρέπει να γίνεται δεκτή σε ακραίες μόνο περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι προφανές ότι ο πάσχων αδυνατεί να φροντίσει τον εαυτό του, και βέβαια όχι σε περιπτώσεις επικουρικής απλώς δικαστικής συμπαράστασης [Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, ΙΙ Δ’ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα 2008, σελ. 561].

Ως προς το περιεχόμενο της επιμέλειας, αυτή πρόκειται για αόριστη νομική έννοια για την εξειδίκευση της οποίας θα χρησιμοποιηθεί ιδίως κατάλληλα προσαρμοσμένη η ΑΚ 1518 (ιδίως §1) [Ι. Σ. Σπυριδάκη, Η δικαστική συμπαράσταση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 88] {1518 §1: Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του}

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί