Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αρχή της αναλογικότητας ως περιορισμός των περιορισμών των δικαιωμάτων του διοικουμένου

Η αρχή της αναλογικότητας θεμελιώνεται νομικά στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 25 του Συντάγματος προβλέπει ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας».

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί συνταγματικό θεσμό, ο οποίος ανήκει στους αποκαλούμενους «περιορισμούς των περιορισμών»  των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Ειδικότερες εκφάνσεις αυτής αποτελούν η αρχή της καταλληλότητας, η αρχή της αναγκαιότητας και η η stricto sensu αναλογικότητα. Σύμφωνα με την αρχή της καταλληλότητας, ο περιορισμός που τίθεται, θα πρέπει να είναι πρόσφορος ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ενώ σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας θα πρέπει να είναι αναγκαίος. Κατά την εν στενή εννοία αναλογικότητα ο περιορισμός δεν πρέπει να είναι επαχθέστερος από το αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος μέτρο, δηλαδή τα οφέλη από τον περιορισμό αυτό να υπερτερούν των ζημιών του.

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί