Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η άσκηση κύριας και πρόσθετης παρέμβασης στην εκουσία δικαιοδοσία. Η περίπτωση της δίκης για υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση

Κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η έννοια του διαδίκου, που προσδιορίζεται τόσο με το τυπικό όσο και με το ουσιαστικό κριτήριο, προσλαμβάνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) με την υποβολή αίτησης για την εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευση τρίτων στη διαδικασία, κατόπιν διαταγής του αρμόδιου δικαστηρίου (άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ), γ) με την προσεπίκληση τρίτων κατόπιν πρωτοβουλίας του διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 753 ΚΠολΔ), δ) με την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης και ε) με την άσκηση τριτανακοπής (άρθρα 773, 583 επ. ΚΠολΔ) (ΑΠ 1103/2005, ΑΠ 305/2005, ΕφΑΘ 211/2016, ΕφΘεσ 292/2009, ΕφΔωδ 120/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Οι κυρίως παρεμβαίνοντες φέρουν το βάρος απόδειξης ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68. Εξάλλου, από τις προσδιορίζουσες την έννοια των κυρίας και πρόσθετης παρεμβάσεων διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολΔ, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό προς τη φύση και το σύνολο των διατάξεων της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, συνάγεται ότι, αν ο παρεμβαίνων αντιδικεί, ζητώντας είτε την απόρριψη της αίτησης, είτε την παραδοχή δικού του αιτήματος, η παρέμβαση είναι κύρια (ΑΠ 148/2014, Απ 258/2013, ΑΠ 1076/2002 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 915/1997 ΕλλΔνη 38.1859, ΕφΘεσ 2547/1996 ΕλλΔνη 39.676), καθώς υφίσταται στην περίπτωση αυτή το στοιχείο του αμοιβαίου αποκλεισμού των εκατέρωθεν υποβληθέντων αιτημάτων (ΕφΠειρ 869/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ αντίθετα αν ο παρεμβαίνων υποστηρίζει την αίτηση εκείνου που κίνησε την διαδικασία είναι πρόσθετη παρέμβαση (ΕφΘεσ 661/2017, ΕφΑΘ 4238/2010, ΕφΑΘ 4079/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Συγκεκριμένα, από τη διάταξη δε του άρθρου 803 § 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 1667 § 1 ΑΚ, προκύπτει ότι στη δίκη για την υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, παρέμβαση, τόσο κύρια όσο και πρόσθετη, μπορούν να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή ο σύζυγος του πάσχοντος, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, οι γονείς ή τα τέκνα αυτού ή ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, κανένας άλλος, έστω και στενός συγγενής του πάσχοντος, δε νομιμοποιείται να ζητήσει την υποβολή αυτού σε δικαστική συμπαράσταση (βλ. ΑΠ 1103/2005, ΕφΝαυπ 337/2018, ΕφΠατρ 227/2007, ΕφΛαρ 80/2000 δημ. Νόμος, 217/21 ΜΠΑθ, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, Συμπληρωματικός Τόμος, άρθρο 803 αρ. 2, σελ. 759).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί