Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αξίωση του κυρίου του ακινήτου βάσει του άρθρου 1004 ΑΚ σχετικά με την απόκρουση απειλούμενων ενεργειών από όμορο ακίνητο

Η διάταξη του άρθρου 1004 ΑΚ συνιστά νομικό θεμέλιο αξίωσης του κυρίου του ακινήτου για απαγόρευση ολόκληρης εγκατάστασης στο γειτονικό ακίνητο ως πηγής βλαπτικών επενεργειών. Η προστασία του άρθρου αυτού είναι διευρυμένη, καθώς ο κύριος ακινήτου δικαιούται να αξιώσει τη παράλειψη ενεργειών στο ακίνητο του γείτονα, πριν από οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια στο δικό του ακίνητο. Εν αντιθέσει, κατά το άρθρο 1005 ΑΚ, όταν η εγκατάσταση στο γειτονικό κτήμα γίνεται μετά από άδεια της αρχής απαιτούμενη από το νόμο, ο νομοθέτης θεωρεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται να εγείρει αρνητική αγωγή μόνον αφότου επήλθαν πράγματι οι επιβλαβείς επενέργειες στο ακίνητό του[1], συνεπώς, το άρθρο 1004 ΑΚ θέτει προληπτική προστασία του κυρίου του ακινήτου, πριν δηλαδή από οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια στο δικό του ακίνητο, ενώ κατά το άρθρο 1005 ΑΚ  η προστασία παρέχεται κατασταλτικά.  Κατά την κύρια εκδίκαση της αγωγής, συνεπώς και στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που ελλοχεύει επικείμενος κίνδυνος, ενάγων (ή αιτών στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) είναι ο κύριος, καθώς και εκείνος που απολαύει την προστασία του κυρίου όπως ο επικαρπωτής, ενώ εναγόμενος είναι οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί γειτονικό ακίνητο ως κύριος, επικαρπωτής, νομέας ή κάτοχος, εφόσον κατασκεύασε ή διατηρεί πάνω σε αυτό την εγκατάσταση. Η αξίωση του άρθρου 1004 ΑΚ, δεδομένου ότι διευρύνει την προστασία του κυρίου, πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει και τη γενική αξίωση για άρση της προσβολής[2]. Η αξίωση αυτή δεν υπόκειται σε παραγραφή (ΑΚ1032) και η σχετική αγωγή ως μεικτή εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων κατά το άρθρο 220 ΚΠολΔ.

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Εγχειρίδιο  Εμπραγμάτου Δικαίου, Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Εκδ. Σάκκουλας, 2012, σελ. 271

[2] Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου, σελ. 271 όπως ανωτέρω

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί