Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των διοικουμένων βάσει της αρχής της αναλογικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί μία βασική αρχή δράσης της Διοίκησης, η οποία οφείλει να την τηρεί κατά τη δράση της, υπηρετώντας με τον τρόπο αυτό το κράτος δικαίου και την αρχή της νομιμότητας. Σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, η Διοίκηση στην περίπτωση που περιορίζει τα δικαιώματα του διοικουμένου, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 του Συντάγματος) σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,  πρέπει τα μέτρα που λαμβάνει προς περιορισμό των δικαιωμάτων να είναι πρόσφορα για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, αναγκαία, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συνιστούν μέτρο, το οποίο να επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό εις βάρος του διοικουμένου και να μην υφίστανται ηπιότερα μέσα για την εκπλήρωση του περιορισμού αυτού και τέλος, τα μέτρα αυτά να είναι αναλογικά υπό στενή εννοία, ήτοι τα οφέλη της επιβολής αυτών να μην υπολείπονται της βλάβης που δημιουργούν στον διοικούμενο.

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί